Innholds­markedsføring anno 1979

Innholds­markedsføring anno 1979

«Det gjelder helsides annonser fra bedrifter innen industri, håndverk, handel m.m., presentert i tekst og bilder som en reportasje»

Norsk Presseforbunds (NP) generalsekretær Kjersti Løken Stavrum forsker fortsatt i arkivet to år etter at hun ble ansatt. Ved åpningen av styremøtet i dag, leste hun fra protokollen: 

Møte i Norsk Presseforbunds arbeidsutvalg onsdag 24. januar 1979.

Sak 4, Annonser utformet som reportasje utført av redaksjonen:

«Redaktør O. Røste i ringerikes Blad har bedt om NP’s syns på et prosjekt som har vært drøftet i hans avis etter forbilde fra enkelte andre aviser. Det gjelder helsides annonser fra bedrifter innen industri, håndverk, handel m.m., presentert i tekst og bilder som en reportasje, men merket “Annonse”. Det er forutsatt at stoffet skal lages av redaksjonens journalister og fotografer.»

Før saken kunne legges fram for arbeidsutvalget, hadde redaktør Røste bedt generalsekretær Hqans Andreas Ihlebæk om hans personlige syn. I svaret advarte generalsekretæren mot planen: 

«Dette er et spørsmål om å bevare integriteten både til den enkelte medarbeider og redaksjonen som sådan. Det ligger vel i sakens natur at en slik “annonse” helt ut må lages på annonsørens premisser og godkjennes av den som betaler for innrykkingen. Hvis leserne blir kjent med at redaksjonell arbeidskraft brukes til dette formålet, er jeg redd det kan skape en berettiget tvil om avisens redaksjonelle uavhengighet av annonsørene.»

 

 

Annonser

Ledige stillinger:

Søknadsfrist
24.02.2017
Søknadsfrist
26.02.2017
Søknadsfrist
27.02.2017

Les også

Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari beskylder norske medier for falske nyheter.

– Nå har jentene i klassen rådført seg med kjærester og venner for å finne ut om de burde fikse på underlivet sitt. Ikke bra jobba, NRK, skriver en av klagerne.

– Det er plass til flere aktører i Trondheim, sier «konkurrenten» Trondheim24.