Avviser at NJs redaksjonsklubb stilte seg bak kildejakt i TV 2

Leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag.

Avviser at NJs redaksjonsklubb stilte seg bak kildejakt i TV 2

– Sjofelt å skyve ansvaret over på de tillitsvalgte, sier leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag (NJ).

Det var fredag at Dagens Næringsliv (DN) skrev at TV 2s toppsjef Olav T. Sandnes i januar satte i gang en kildejakt i form av en undersøkelse blant de mellom 10 og 20 personene som hadde tilgang til en intern rapport som ble lekket til næringslivsavisen.

Sandnes har overfor DN begrunnet undersøkelsen med at tallene i avisens sak var konkurransesensitive. Han har og uttalt at det skjedde i overenstemmelse med de tillitsvalgte.

Det tilbakeviser NJs leder Hege Iren Frantzen overfor DN. Hun sier at fagorganisasjonen mener ingen skal drive med kildejakt, og mener det er sjofelt av TV 2 å skyve ansvaret over på de tillitsvalgte og slik forsøke å legitimere det ledelsen har gjort.

– TV 2-ledelsen har presset våre tillitsvalgte til å gjennomføre dette, sier Frantzen til avisen, og får støtte fra nestleder Stein Akre i TV 2s redaksjonsklubb Klubb2:

Nestleder i Klubb 2, Stein Akre. Foto: Bjørn Åge Mossin

– Det er feil at klubben har gått med på dette. Jeg har gitt samtykke til å la meg undersøke personlig. Det betyr ikke at klubben går god for noen større undersøkelse, sier Akre til DN.

I en melding publisert på NJs nettsted fordømmes også kildejakten.

– TV 2 er den profesjonelle parten her og de burde aldri satt i gang dette, sier Frantzen.

TV 2s toppsjef svarer avisen med at han forstår det er blitt diskusjon om saken, men at det ikke var noen uenighet blant de berørte om at saken måtte undersøkes. Mediehuset og NJ skal møtes om saken over påsken.

Les også: Pressegeneralen ber DN selv klage inn TV 2s kildejakt om de vil ha den behandlet i PFU

Annonser

Les også

Men det er ikke enighet om hvordan NRK skal finansieres. Senterpartiet har stilt seg helt på sidelinjen, og Arbeiderpartiet gjør det samme når det gjelder finansiering.

MEDIEDEBATT: Rekruttering fra de samme miljøene forsterker den journalistiske bias i større grad enn journalistenes stemmegivning.

Morgenrutinen:

Mener mediene har en del å gå på når det kommer til å behandle begge politiske sider likt.