Hver sjette ansatt i NRK får ikke overtid

Hver sjette ansatt i NRK får ikke overtid

Hver eneste sak skal vurderes.

Arbeidstilsynet sier NRK ikke begrunner godt nok hvorfor bedriften unntar 617 ansatte fra lovens krav til arbeidstid og overtidsbetaling.

Unntak kan gjøres for personer i ledende stillinger eller i en «særskilt uavhengig stilling», men Arbeidstilsynet mener NRK ikke begrunner unntakene godt nok.

I statskanalen er unntaket brukt for 338 ledere og 279 andre stillinger. Ved utgangen av 2016 hadde statskanalen 3.447 ansatte.

Nå har tilsynet besluttet å pålegge kanalen å gi skriftlige, individuelle begrunnelser av alle ansatte de har gjort unntak for, skriver Dagens Næringsliv.

– Status i saken er at NRK har fått utsatt frist til november i år for å svare. Dette er en omfattende sak både for NRK og Arbeidstilsynet, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo til avisen.

Personalansvarlig i NRK, Camilla Steenbuch, sier de vil gjøre det tilsynet ber om.

– Vi vil gjøre vurderinger ut fra nåsituasjonen til hver enkelt ansatt. Så vil vi sende inn dette til Arbeidstilsynet for endelig vurdering, sier Steenbuch.

Annonser

Les også

Mener det er viktig med tillit blant folket om at pasientopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som særlig mediene må kunne granske helsetjenestene.

Video: Pressens representanter møter blant andre helseminister og helsedirektør for å drøfte det offentliges tilgang til helsejournaler. Se debatten i opptak her.

ARENDAL (Journalisten:) Dagens Næringslivs politiske redaktør er kanskje en av mediebransjens travleste under Arendalsuka.