Er tausheten i helsesektoren tull eller gull?

VGs Mona Grivi Normann vant Skup-pris for å jobbe med pasientjournaler i forbindelse med prosjektet «Psykiatriavsløringen». Foto: Martin Huseby Jensen

Er tausheten i helsesektoren tull eller gull?

Video: Pressens representanter møter blant andre helseminister og helsedirektør for å drøfte det offentliges tilgang til helsejournaler. Se debatten i opptak her.

Tidligere i år fikk VG graveprisen SKUP for avsløringene om tvangsloggene. Nå går debatten om hvor grensen bør gå mellom offentlighet og taushetsplikt. Skal journalister kunne be om innsyn i anonymiserte pasientjournaler? Eller må lovreglene endres for å beskytte pasientene? Helsedirektoratet kommer med sin anbefaling 15.8, så denne debatten er høyaktuell!

I panelet:

Bent Høie, helseminister (H)

Marit Hermansen, president i Den norske legeforening

Oddvar Sæther, klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus

Synnøve Åsebø og Mona Norman, SKUP-vinnende journalister i VG

Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Bjørn Guldvog, helsedirektør

Terje Fagersand, Mental Helse Vest-Agder

 

Les også en kronikk av NJs Ina Lindahl Nyrud og Redaktørforeningens Reidun Kjelling Nybø om temaet.
 

Annonser

Les også

Det var Norges viktigste land i Afrika, nå brukes medielover vi var med å ta initiativ til, til å skjule noen av verdens verste forbrytelser. NB: sterke bilder

– Modellen med å distribuere en konkurrerende avis er i seg selv problematisk.