Arbeiderpartiet (55)

FOTOREPORTASJE: Journalistene løper, fotografene skubber og kommentatorene observerer fra sidelinjen. Se Journalistens fotoreportasje fra valgkvelden!

Partileder Jonas Gahr Støre mener NRK har forstått saken feil.

Med unntak av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går alle partier inn for at Kulturdepartementet skal fortsette som eier av allmennkringkasteren.

Både på høyresiden og på venstresiden av partifloraen er det kraftig skepsis mot å gi en halv milliard kroner årlig i ekstrastøtte til mediene.

SV og Senterpartiet stiller seg bak forslaget.

Men det er ikke enighet om hvordan NRK skal finansieres. Senterpartiet har stilt seg helt på sidelinjen, og Arbeiderpartiet gjør det samme når det gjelder finansiering.

Redaktørene er mindre kritiske til utviklingen, viser Medieundersøkelsen. 

Høyre-medlemmer er likevel mer skeptiske enn resten av befolkningen.

Flertallet i Oslo bystyre stemte onsdag ned forslaget om å flytte NRK fra Marienlyst til Groruddalen.

– Det er synd at regjeringen fratar Stortinget mulighetene til sikre en kommersiell allmennkringkaster i tråd med flertallets ønsker.

Arild Grande ber om redegjørelse fra kulturministeren.

Bransjeforening jobber med et forslag om å få fritak fra å betale arbeidsgiveravgift i noen år.

Også NRK blir tilgodesett med justering for pris- og lønnsvekst.

Det er særlig viktig for kvinnene i bransjen, mener partiet.

Mener PSTs beslag av Ulrik Imtiaz Rolfsens filmmaterialet viser at kildevernet må styrkes og ber regjeringen utrede en ny lov om medieansvar.

Krever at Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag må få gehør hos flertallet i Stortinget.

Mediepolitisk talsmann Arild Grande går også inn for at kildevernet skal styrkes.

Arbeiderpartiet og Hadia Tajik mener faren ved økt overvåkning er for lite drøftet, og krever konsekvensutredning. Advokat Wessel-Aas synes Ap går for kort.

Før påske foreslo Arbeiderpartiet på Stortinget å øke minstebeløpet for pressestøtte til én million kroner. De ba Kulturdepartementet om å utrede saken, men kulturministeren sier nei.

Sider