Arne Jensen (120)

Arne Jensen i Redaktørforeningen mener det blir et problem dersom politisk kommunikasjon på Facebook tar over for kritiske, journalistiske spørsmål.

Kan forfordele arbeider som ikke er gjort siste året. Men det kan det bli endringer på.

Banebrytende, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Pressens oppgave er å sette lys på feil i systemet, påpeker Arne Jensen. 

Riksadvokaten og pressen har ulikt syn på hvilke konsekvenser dommer om Treholt-båndene og legevaktvideoen får for pressens innsyn i straffesaker.

Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf mener det er problematisk dersom Det hvite hus bidrar til å undergrave maktkritisk journalistikk.

Spesialenheten ønsker lukkede dører når den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen skal forklare seg i Oslo tingrett under rettssaken i januar. Det protesterer presseorganisasjonene på.

Justisdepartementet er kritisk til forslaget om en ny kommunelov Kommunal- og moderneringsdepartementet har sendt ut på høring.

Arbeiderpartiets Arild Grande er rystet over at ideologi går foran forståelse.

Takker Innsyn.no som lanserer verktøy for å bedre innsyns- og søkemuligheter i kommunens postjournaler. 

Vil ikke råde redaktørene om hvordan de skal forholde seg til Facebook, men mener det sosiale mediet fremstår som umoden og hjelpeløs.

Men overlege Arild Egge tok til orde for økt dialog mellom lege og journalist for å skape bedre samarbeid på tvers av faggruppene.

ARENDAL (Journalisten): Det er for mye dårlig og tidvis ondsinnet journalistikk basert på udokumenterte påstander, mener Hans-Christian Vadseth.

Redaktører i danske aviser vil ikke følge etter. Uaktuelt for NRK.

– Velger minste motstands vei, mener presseorganisasjonene.

Norsk Journalistlag mener redaktørene også bør ha kontrollansvar for nettdebatter.

Men generalsekretæren i Norsk Redaktørforening har ingen tro på at saksøkerne oppnår millioner i oppreisning og saksomkostninger.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) oppfordrer redaksjoner til å gi tilsvarsmulighet ved angrep som ikke er sterke nok til å utløse samtidig imøtegåelse.

Nedbemanning rammer ikke redaksjonelle ledere like hardt, sier NJ-lederen til DN.

Innboksene i Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening oversvømmes av eposter med trusler om boikott av alle norske produkter.

Sider