Hege Iren Frantzen (72)

Journalistikkstudenter og nyutdannede synes fagforeningen deres gjør for lite for dem. Det er ikke leder Hege Iren Frantzen enig i.

Kan forfordele arbeider som ikke er gjort siste året. Men det kan det bli endringer på.

Underskuddet i Journalistlaget ligger an til å bli én million større enn budsjettert.

HOLMSBU (Journalisten): Landsstyret vedtok med 9 mot 6 stemmer å begynne arbeidet med å delta i et Pressens Hus.

NJ-leder Hege Iren Frantzen ser på hendelsen som alvorlig.

Utsetter forslag til høringen av mediemangfold er ferdig. Trolig behandles momsfritak for fagpressen og salg av enkeltartikler til høsten.

NJ ønsker en nærmere begrunnelse av TV 2 om hvorfor de gikk til akkurat dette skrittet.

Lover ikke bra for uavhengig kommentarjournalistikk, mener Shabana Rehman Gaarder.

Seks timer på overtid endte oppgjøret på 3.700 kroner i flatt tillegg. 

Å ha journalistikkutdanning også nord for Trondheim er viktig for mangfoldet, mener Trude Furuly.

Vil ha ytterligere justering for dem som tjener under en halv million

Ingen nye i NJs forhandlingsdelegasjon, mens forhandlingslederen i MBL er fersk av fjoråret.

NRKs radiokanal Alltid Nyheter holder stand etter 20 år, men starten for kanalen ble svært spesiell. 

Jens Kihl i Klassekampen mener menn er innkvotert i organer som landsstyre og kontrollkomite.

– Sjofelt å skyve ansvaret over på de tillitsvalgte, sier leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag (NJ).

Til tross for kort periode ble det vurdert om medlemmene i AU skulle velges for et år av gangen.

Men mediene mener han på ingen måte er feilfrie. NJs nye leder mener mye handler om begrepsforvirring.

– Jeg tror ikke vi går inn for fritak fra arbeidsgiveravgift, sier Anette Trettebergstuen

#njlm17

Landsmøteoppnevnt kontrollkomite mest fornøyd med at NJ har innført praksis om å begrunne lukking av dører.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten): Fagorganisasjonen har allerede plassert 0,8 millioner kroner i slike selskaper, og mer skal det bli.

Sider