nullmoms (26)

Trio mener distributørene tjener hundrevis av ekstra millioner på det som skulle finansiere krevende journalistikk. 

Norske medier får momsfritak for nyheter på nett fra 1. mars. Endringene ble vedtatt i statsråd fredag.

– Viktig at fritaket understøtter innovasjon, poengterer organisasjonen. Både MBL og Advokatforeningen anbefaler momsfritak for enkeltartikler.

Schibsted og Amedia gir råd til Skatteetaten om kommende forskrift for nullmoms.

Skatteetaten bruker definisjoner fra 1960-tallet som er lite hensiktsmessig, heter det i høringsuttalelse fra Fagpressen om nullmoms.

ESAs godkjennelse av nullmoms på digitale medier skulle bidra til innovasjon. I hvert fall mente både finans- og kulturministerne det. Skatteetaten synes derimot ikke å være helt enige.

Oslo (NTB): I mars innfører Norge nullmoms for elektroniske nyheter, men det gjelder ikke for fagblader og tidsskrifter. Fagpressen ber regjeringen ta affære.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier regjeringen har vært tydelige på at nullmomsen skal gjelde for nyhetsmedier med særskilt betydning.

Norske nyhetsmedier får nullmoms digitalt tidligst fra 1. mars.

Sterke reaksjoner på at fagblader er holdt utenfor ny momsordning.

Reagerer sterkt på ESA-notifikasjonen.

Dermed er et av mediebransjens største ønsker i ferd med å bli oppfylt. Hvis ESA sier ja…

Avviser å diskutere innspill om justeringer av den foreslåtte avgrensningen av momsfritaket. - Dramatisk, mener opposisjonen.

Det er nok lettere å endre på hvem som skal omfattes av nullmoms før notifiseringen enn etter, mener Grande.

Regjeringens nei til digital nullmoms for Fagpressen er til hinder for utvikling, skriver utgivere i arbeidslivet i brev til regjering og storting.

Medieorganisasjonene med klar tale til politikerne under høring om statsbudsjettet for 2016.

Melding fra kulturdepartementet gir optimisme i Fagpressen, men Finansdepartementet har ett annet syn.

Produksjonstilskuddet øker med 15 millioner kroner, men det skyldes overføring fra ukeaviser. Regjeringen lover felles nullmoms i 2016.

Uklart når den sendes ESA for notifisering.

Nye signaler fra EU-presidenten om lik moms for nett- og papiraviser.

Sider