Pressens Faglige Utvalg (190)

PFU-bloggen:

Pressen tok nemlig ikke nok forbehold i deler av dekningen av den såkalte Lommedalen-saken.  

Lokalavisen får derimot skryt for arbeidet med dokumentaren, til tross for ensidig fremstilling av historien.

Men Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det var greit også å gå opp denne siden av saken.

Budstikkas Botrend får kritikk etter kommersielle lenker i «rosa-artikkel».

Men fikk påtale for argument om at feil og mangler skyldtes at redaksjonen hadde hatt dårlig tid.

Etter lang diskusjon ble det konkludert med at klagen var for prinsipiell for utvalget. 

Utvalget mener oppslag om for tidlig født babys død var urimelig belastning for lege.

Går inn på fast plass som erstatter for Anders Opdahl.

Ønsker en debatt om hvordan mediene skal dekke mobbesaker. 

Utvalget har samlet seg om å felle avisen for brudd på god presseskikk på to punkter «etter en samlet vurdering».

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Sandnesposten ukritisk formidlet PR-stoff og ikke merket kommersielt innhold tydelig nok. 

– Det kan ikke være slik at fordi redaksjonen har gjort en god jobb i researchen så kan man legge bort det de gjør feil ellers i oppdraget, advarte konstituert generalsekretær Nils E. Øy utvalget under diskusjonen.

Se behandlingen i Pressens Faglige Utvalg (PFU) om igjen.

Avisen topper verstinglisten med fem fellelser i Pressens Faglige Utvalg.

Valg av ord og hensyn til barn var to av flere temaer i årets siste møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Fagmedarbeider Ingrid Nergården Jortveit oppsummerer.

Utvalget mener skaden allerede var skjedd da sjefredaktør Gunnar Stavrum trakk saken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) ga seg selv mer tid på bakrommet til å se om sekretariatets innstilling på klart brudd skal mildnes til kritikk.

Sider