Mediefolk:

Tore Ryssdalsnes (38)

er ansatt som daglig leder for den nye fagbladstiftelsen for LOs fagblader på papir og nett. De to stiftelsene LO Media og Aktuell slås sammen fra nyttår, under navnet LO Media. Ryssdalsnes kom fra Aftenposten til jobben som redaksjonssjef i LO Stats blad, Aktuell, i 2003. To år senere avanserte han til ansvarlig redaktør for bladet og daglig leder for stiftelsen med samme navn.

Marte Stokstad

går fra TV 2 til NRK, der hun skal lede en kommende storsatsing. Stokstad begynte sin karriere i NRK P3. I vår var hun programleder sammen med Sturla Berg Johansen på TV 2s “Norske talenter”, og hun har også arbeidet med “Idol” på samme kanal. Pia Lykke etterfølger Stokstad som programleder når “Norske Talenter” er tilbake på TV 2 til våren. Lykke har jobbet bak kamera i åtte år, som regissør, produsent og manusredaktør.

Kjersti Mjør (43)

journalist i Bergens Tidende, er tildelt NTBs språkpris 2008. Mjør har ifølge juryen “ei spesiell gåve i det å kunne formidle fakta og følelser i helt korte setningar”.

Kenneth Christopher Dypvik Simonsen

er valgt til både ansvarlig redaktør og radioredaktør for Ventus Studentradio i Bodø. Simonsen er tidligere Radio Narvik-programleder og førsteårs journaliststudent.

John Gunnar Skien (39)

starter 21. oktober i ny jobb i NRK Rogaland. Han har jobbet i NRK Hordaland i 12 år. De siste årene har Skien vært reporter i distriktsredaksjonen og programleder for Norge i dag på NRK1.

Hilde Haugsgjerd (56)

er konstituert som sjefredaktør i Aftenposten, som følge av at Hans Erik Matre er sykmeldt for å gjennomgå medisinsk behandling. Haugsgjerd ble ansatt som redaktør i Aftenpostens aftenutgave i 2004. Det siste året har hun i tillegg vært administrativ redaktør. Haugsgjerd har vært journalist og kommentator i Dagbladet og ansvarlig redaktør i Dagsavisen (2001-2004).

Brita Møystad Engseth

er hyret inn som manusredaktør og post-produsent på heltid hos Dinamo Story ut 2009, etter å ha vært tilknyttet Dinamo Story som frilanser ett års tid.

Sider