Caroline M. Svendsen

Skribent

Caroline M. Svendsen

Han er en av dem som kritiserer Brennpunkt-redaksjonen for billedbruken i tiggerdokumentaren Lykkelandet.

Avisen får prisen for å ha skapt grundig og seriøs journalistikk som tar hele Norge alvorlig.

TV 2s advokater vil prosedere på at det ikke har skjedd noen ærekrenkelser i millionsøksmålet fra hjernekirurg Per Kristian Eide.

Ikke gir de store utslag i brukeradferden, ei genererer Facebook Instant Articles de store inntektene. Men det betyr ikke at tjenesten dumpes av norske medier.

Har fått litt over 30 søkere til ledige jobber i den nye redaksjonen.

Det er mange som bruker «falske nyheter» som et begrep, men hva betyr det egentlig?

NRKs radiokanal Alltid Nyheter holder stand etter 20 år, men starten for kanalen ble svært spesiell. 

Anki Gerhardsen frykter at samfunnsdebatten skal forvitre når algoritmer gjør sitt inntog i norske nettaviser. Aftenpostens utviklingsredaktør tror de kan gjøre den bedre.

Skulle gjøre det litt vanskeligere for dem som ville delta i kommentarfeltet.

Men Marie Simonsen er langt fra sikker på om de som har mest bruk for alternative synspunkter faktisk vil ta det nye verktøyet i bruk.

NRK er i gang med en omorganisering av nyhetsdivisjonen, noe som vil medføre at flere ansatte må jobbe digitalt.

Men Adresseavisens politiske redaktør tviler på at norske politiske partier har kompetanse til dette. I dag holder Michal Kosinski seminar om nettopp å manipulere velgerne.

Men mediene mener han på ingen måte er feilfrie. NJs nye leder mener mye handler om begrepsforvirring.

Over halvparten av Norges befolkning mener de ser falske nyheter hver uke. Spesielt Facebook blir trukket frem som en kilde der befolkningen mener de ser mest usann informasjon.