Avisa Nordland (51)

Familie skal ikke få dødsbudskap gjennom media, uttaler utvalget.

Politiske saker selger heller ikke særlig mange abonnement. Men det gjør boligsaker. Medieforsker advarer mot utviklingen.

Morgenrutinen:

OEP er en favoritt, men på Facebook finner hun en flom av tips og artige saker.

Og med på lasset ønsker de seg alle redaktørstyrte medier.

Det er noen av stikkordene for sakene som skal behandles i Pressens Faglige Utvalg (PFU) kommende tirsdag.

Journalist Siri Gulliksen valgte å gå «all in» på tips fra mellommann hun stoler på.  

Pressens faglige utvalg (PFU) mener Stormen-direktør Rolf-Cato Raade burde fått komme samtidig til orde med leserinnlegg av Morten Strøksnes.

Konserthusdirektør Rolf-Cato Raade har klaget inn Avisa Nordland (AN) til Pressens faglige utvalg (PFU) for mangel på samtidig imøtegåelse.

Se opptaket:

Mortens Strøksnes’ anklager mot byens elite og medier debatteres i kulturhuset Stormen.

KOMMENTAR: – Heretter vil nettstedet bli sett på som norsk propaganda. Det er tragisk.

Kirurgsaken:

Avisa Nordland (AN) tar tapet i Høyesterett inn for Den Europeiske menneskerettsdomstolen.

Kirurgsaken:

Redaktørforeningen helt blind for svakhetene i Avisa Nordland, mener eks-redaktør Thor Woje.

Kirurgsaken:

Redaktørforeningens Arne Jensen forsvarer anke til Strasbourg.

Kirurgsaken:

Journalister må faktasjekke anklager med fagfolk, mener nevrolog Morten Horn.

Kirurgsaken:

Redaktørforeningen undervurderer svakhetene i dekningen når den ønsker seg en anke til Strasbourg, mener Thor Woje.

Amedia:

Det forteller flere ledere. Tillitsvalgt frykter for avisenes særpreg etter omfattende kutt.

Kommentar:

Arne Jensen svarer på kritikk om Norsk Redaktørforenings holdning til Høyesterettsdommen mot Avisa Nordland.

Uenighet om hvilken betydning dommen får for pressen.

Må betale 400.000 kroner til kirurg.

Sider