Bergens Tidende (321)

Og enhver må rydde pulten sin før de går for dagen.

I 30 år ga Håvard Bjelland full gass for BT. Så ble jobben hans lagt ned. Ønsket om å skape endring bruker han i den nye hverdagen som fotograf i Kirkens Nødhjelp.

I dag er Bergens Tidende på plass i splitter nye lokaler i Media City Bergen. Men fotoavdelingens mørkerom fikk ikke være med på flyttelasset. 

Les historien om hvordan nyåpnede Media City Bergen ble til.

Bergens Tidende mener kildejakt svekker politiets tillit og viser til Monika-saken. En helt annen sak enn det, svarer politiet.

Antirasistisk Senter reagerer etter at Bergens Tidende kalte brannstiftere på asylmottak «asylskeptikere». 

Morgenrutinen:

Debattlederen får inspirasjon til gode saker i hodet på vennene sine. 

VGHelgs reportasje fra Tysfjord går rett i kjernen av samfunnsoppdraget, skriver juryen.

Mens BTs sjefredaktør er uenig i diagnosen om at NMD fastholder på gammel oppskrift.

Konferansen Fortellingens kraft utvider til tre dager. Målet er å skape et journalist-nettverk og en delingsarena.

Mathias Fischer skriver om politikk, selv om han ikke skulle det. PFU gir Bergens Tidende kritikk.

Vil at annonsene skal godkjennes av redaktørene. Se de fire punktene klubben krever.

Se alle prisvinnerne i Bergen her.

De ansatte foreslo å gi bort mediehusets hytte. 

I Bergens Tidende er de på grensen til optimistisk.

Og i VG fører kutt til at mediehuset leverer driftsoverskudd identisk med 2015.

Inviterer nåværende og tidligere klubbmedlemmer i Bergens Tidende til 150-årsmarkering neste år.

Sider