Bergens Tidende (316)

Bergens Tidende mener kildejakt svekker politiets tillit og viser til Monika-saken. En helt annen sak enn det, svarer politiet.

Antirasistisk Senter reagerer etter at Bergens Tidende kalte brannstiftere på asylmottak «asylskeptikere». 

Morgenrutinen:

Debattlederen får inspirasjon til gode saker i hodet på vennene sine. 

VGHelgs reportasje fra Tysfjord går rett i kjernen av samfunnsoppdraget, skriver juryen.

Mens BTs sjefredaktør er uenig i diagnosen om at NMD fastholder på gammel oppskrift.

Konferansen Fortellingens kraft utvider til tre dager. Målet er å skape et journalist-nettverk og en delingsarena.

Mathias Fischer skriver om politikk, selv om han ikke skulle det. PFU gir Bergens Tidende kritikk.

Journalisten strømmer fire saker fra månedens møte

Se alle prisvinnerne i Bergen her.

De ansatte foreslo å gi bort mediehusets hytte. 

I Bergens Tidende er de på grensen til optimistisk.

Og i VG fører kutt til at mediehuset leverer driftsoverskudd identisk med 2015.

Inviterer nåværende og tidligere klubbmedlemmer i Bergens Tidende til 150-årsmarkering neste år.

Den nye VG-redaktøren vil ikke outscource fotoansvaret til rørleggere.

Journalistene i avisene får en lønnsøkning på rundt 2,4 prosent neste år.

Trekker søksmål mot arbeidsgiveren etter at Bergens Tidende (BT) har valgt å trekke oppsigelse.

Men demmer ikke opp for fallet på papir. Inntektene i mediehusene svekkes

Sider