Brian Cliff Olguin (2)

Men stort sprik i hvilket nivå de skal legges på, hvilke flater de skal dekke eller hvor detaljerte viste diskusjon under Frilans 17.

BILDET:

Med fotoutstillingen «Jeg elsker» ønsker fotografen å bryte tabuer.