Facebook (159)

Ikke gir de store utslag i brukeradferden, ei genererer Facebook Instant Articles de store inntektene. Men det betyr ikke at tjenesten dumpes av norske medier.

Det er bare et tidsspørsmål før den første papiravisen forsvinner.

Men Adresseavisens politiske redaktør tviler på at norske politiske partier har kompetanse til dette. I dag holder Michal Kosinski seminar om nettopp å manipulere velgerne.

Over halvparten av Norges befolkning mener de ser falske nyheter hver uke. Spesielt Facebook blir trukket frem som en kilde der befolkningen mener de ser mest usann informasjon.

Står for til sammen 27 prosent av totaltrafikken.

Og Hans-Petter Nygaard-Hansen svelger en kamel og gratulerer med nominasjonen.

– Grovt overtramp, mener Dagbladets politiske redaktør.

Politikernes direktetale til velgerne i sosiale medier er en berikelse for mediene, mener valgprosjektleder Aksel Helgheim.

Møter personvern- og skattespørsmål med å ansette lobbyister i Norge og Europa. 

Leverte i fjerde kvartal i fjor et resultat på 3,6 milliarder dollar, opp fra 1,6 milliard dollar i samme kvartal 2015.

Facebook oppdaterer sin «populært»-funksjon etter å ha fått kritikk for spredningen av falske nyhetssaker.

Facebook iverksetter nye tiltak for å hindre spredning av falske nyheter i det sosiale nettverket.

10 år er gått siden Facebook tok Norge med storm. Hva har det gjort med oss som privatpersoner og journalister? Meningene er svært delte.

Det voksende omfanget av falske nyheter er en epidemi som truer sikkerheten, mener hun. 

Digital lesing kompenserer ikke for nedgangen, viser en ny medieundersøkelse. 

Lanserer en krisepakke for å redde norske medier i sitt nye programutkast.

Aftenpostens kjente miljøjournalist Ole Mathismoen stiller gladelig opp på samarbeidet med Statoil. Oljejournalist og konsernkollega Erlend Skarsaune i Stavanger Aftenblad sier bestemt nei.

– Etisk uakseptabelt, konkluderte redaktør og utvalgsmedlem Alexander Øystå om redaktør Arnt Georg Arntzens (bildet) publisering.

En gruppe menn fra Østlandet har opprettet en side på Facebook hvor de har identifisert ti menn fra hele Norge som er dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Skisserer flere mulige tiltak mot usanne nyhetsmeldinger.

Sider