Frilans 17 (3)

Men stort sprik i hvilket nivå de skal legges på, hvilke flater de skal dekke eller hvor detaljerte viste diskusjon under Frilans 17.

Rammeavtalen for frilanserne er ennå ikke på plass. Til tross for intensjon for halvannet år siden.

Frilans 17:

Ian O. Kjenne tar ikke gjenvalg som leder for NJs frilanslag. Konferansen Frilans 17 startet i Oslo fredag.