Hanne Harlem (1)

Kommuneadvokat Hanne Harlem tror forslaget kan bli et dilemma for taushetsplikten.