Per Kristian Eide (24)

Eide-dommen:

Arbeiderparti-politikeren vil rette opp lovhull som gjør at journalister kan dømmes for ærekrenkelser mens redaktører går fri, slik vi så i Eide-saken.

Domstolen avviste krav om at summen skulle inngå i TV 2s sakskostnader.

To år gammel lovendring gjør at TV 2-redaktører ikke kan idømmes erstatningsansvar for ærekrenkelser i søksmålet fra Per Kristian Eide.

TV 2 er dømt til å betale 825.000 kroner i oppreisning, samt 3,5 millioner kroner i saksomkostninger.

Eide-saken:

TV 2s advokat Sigurd Holter Torp slo tilbake og krevde full frifinnelse i søksmålet Per Kristian Eide har anlagt mot mediehuset.

Per Kristian Eides advokat Per Danielsen karakteriserte det TV 2 innledningsvis omtalte som hjerneforskningsskandalen som det groveste og kraftigste medieangrep vi har hatt i Norge noensinne.

Reporter Hanne Taalesen forklarte i retten at hun anså det som en bakgrunnssamtale siden Eide ikke ville la TV 2 spille det av på TV. 

OSLO TINGHUS (Journalisten): Tidligere pasientombud Knut Fredrik Thorne erkjente at han kanskje burde brukt et annet uttrykk i en studiodebatt på TV 2.

TV 2 svarer at innsynsforespørselen ble sendt som en forberedelse til å møte Eide i retten, og at aktører uansett ikke kan sette journalister ut av spill ved å saksøke dem.

Eide-saken:

Det sa Per Kristian Eide under Forliksrådets behandling av millionsøksmålet han og hans advokat Per Danielsen (bildet) har anlagt mot Skup og TV 2-journalister.

Forsøk på forlik lyktes ikke. Fire andre medier og Skup til forliksrådet over sommeren.

Utvalget mener TV 2 ikke brøt god presseskikk da de omtalte Helsetilsynets granskningsrapport av hjernekirurgsaken.

Og kirurgen bak monsterklagen har ny klage til behandling.

Advokat Per Danielsen representerer kirurgen som krever millionbeløp i oppreisning for ærekrenkelser.

Per Kristian Eide, som stod bak den såkalte monsterklagen til PFU, saksøker Oslo universitetssykehus.

Konkluderte etter en knapp times diskusjon bak lukkede dører.

Per Kristian Eide

Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet

 

Pressens Faglige Utvalg

Postboks 46 Sentrum, 0102 Oslo

 

Oslo, 17. november 2015

 

 

SAK 284/15 - PROTEST MOT FORENKLET BEHANDLING

 

Her er legens klage i sin helhet:

Sider