Norsk Journalistlag (390)

Slik reagerer medieledere på at Erna Solbergs regjering fortsetter.

Rammeavtalen for frilanserne er ennå ikke på plass. Til tross for intensjon for halvannet år siden.

Norsk Journalistlag (NJ) sier seg uenige med TV 2s fremgangsmåte i jakten på en intern lekkasje, men går ikke videre med saken.

Tar ikke stilling til en rekke spørsmål på mediefeltet, mediansvarslov, momsfritak og hvordan frilansere kan sikres rimelig vederlag.

Med unntak av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går alle partier inn for at Kulturdepartementet skal fortsette som eier av allmennkringkasteren.

Både på høyresiden og på venstresiden av partifloraen er det kraftig skepsis mot å gi en halv milliard kroner årlig i ekstrastøtte til mediene.

Økonomi ble tungen på vektskålen for landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ).

Journalistlaget vil spare mer penger på ledelsens valg, men de ansatte påpeker at lokalene er for små.

For få påmeldt. – Riktig prioritering, mener NJ-leder.

Journalistikkstudenter og nyutdannede synes fagforeningen deres gjør for lite for dem. Det er ikke leder Hege Iren Frantzen enig i.

Mener det er viktig med tillit blant folket om at pasientopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som særlig mediene må kunne granske helsetjenestene.

Anette Selmer-Andresen ut av NJs landsstyre.

Eide-dommen:

Arbeiderparti-politikeren vil rette opp lovhull som gjør at journalister kan dømmes for ærekrenkelser mens redaktører går fri, slik vi så i Eide-saken.

Ber utenriksministeren kreve at satelitt-leverandøren Eutelsat ikke gjennomfører sin trussel om å stenge Sterk TV.

Etter sju år forlater hun NRK og mediebransjen, men håper på å vende tilbake en dag. 

Underskuddet i Journalistlaget ligger an til å bli én million større enn budsjettert.

HOLMSBU (Journalisten): Landsstyret vedtok med 9 mot 6 stemmer å begynne arbeidet med å delta i et Pressens Hus.

ELVERUM (Journalisten): Østlendingens klubbleder og nestleder i NJ i Amedia, Cathrine Loraas Møystad, sier det er viktigere å beholde dagens goder enn å kjempe for nye.

NJ-leder Hege Iren Frantzen ser på hendelsen som alvorlig.

NJ ønsker en nærmere begrunnelse av TV 2 om hvorfor de gikk til akkurat dette skrittet.

Sider