Norsk Journalistlag (372)

NJ-leder Hege Iren Frantzen ser på hendelsen som alvorlig.

NJ ønsker en nærmere begrunnelse av TV 2 om hvorfor de gikk til akkurat dette skrittet.

Også NJ Student-leder Trude Furuly reagerer på Høyskolen Kristianias vedtak om avvikling. 

Ingen nye i NJs forhandlingsdelegasjon, mens forhandlingslederen i MBL er fersk av fjoråret.

Schibsted har endret lønnssystem, som gjør at det kan ha kommet med elementer i denne statistikken som ikke tidligere har vært med, opplyser MBL.

Blant talerne er den anerkjente mediekritikeren Robert McChesney.

Jens Kihl i Klassekampen mener menn er innkvotert i organer som landsstyre og kontrollkomite.

– Sjofelt å skyve ansvaret over på de tillitsvalgte, sier leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag (NJ).

Til tross for kort periode ble det vurdert om medlemmene i AU skulle velges for et år av gangen.

I et brev fra ambassaden til NJ går det fram at innreiseforbudet er et svar på at «uønskede personer» ikke lenger får reise til Svalbard.

Men mediene mener han på ingen måte er feilfrie. NJs nye leder mener mye handler om begrepsforvirring.

Kommuneadvokat Hanne Harlem tror forslaget kan bli et dilemma for taushetsplikten. 

TØNSBERG/SKUP (Journalisten): Jacobsen avviser at det var lagt føringer for intervjuet.

– Oppsiktsvekkende at noen vil ha frislipp av denne reklamen i alle kanaler, sier Mina Gerhardsen.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten:) Dag Idar Tryggestad er ny nestleder.

#njlm17

FORNEBU (Jouralisten): 100 prosent garantert kildevern finnes ikke, mener Roar Thon i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

#njlm17:

FORNEBU (Journalisten): Valgkomiteen har lagt fram sitt forslag som det skal voteres over torsdag.

#njlm17:

FORNEBU (Journalisten): Geir Økland ber NJ jobbe for en revurdering av lovforbudene, for å sikre mer penger til journalistikk.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten:) Oslo Journalistklubb plasserte penger i passive aksjefond etter etikkgjennomgang.

#njlm17:

FORNEBU (Journalisten): Vil at klubbene skal legge til rette for at medlemmer får den kompetansen de trenger for å henge med i tiden.

Sider