Norsk Redaktørforening (177)

Eide-dommen:

Arbeiderparti-politikeren vil rette opp lovhull som gjør at journalister kan dømmes for ærekrenkelser mens redaktører går fri, slik vi så i Eide-saken.

Presseetisk utfordrende og i strid med norsk åndsverkslov, mener Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.

Følg sendingen direkte nå.

Arne Jensen i Redaktørforeningen mener det blir et problem dersom politisk kommunikasjon på Facebook tar over for kritiske, journalistiske spørsmål.

250 år tok det før Adressa fikk sin første kvinnelige sjefredaktør, men når det først skjedde tok det bare ei uke å få det på plass.

Banebrytende, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Aftenbladets «Glassjenta» og Dagbladets «Plastposegutten» blant 21 nominerte.

Reidun Kjelling Nybø er overrasket over kritikken fra kronprinsesse Mette-Marit og skulle gjerne sett at den var mer konkret.

Spesialenheten for politisaker vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at forklaringene til Eirik Jensen og medtiltalte Gjermund Cappelen skal gå for åpne dører når rettssaken starter neste uke.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen skal forklare seg for åpne dører etter at Spesialenhetens anke er forkastet.

Det blir ikke lukkede dører under hele hans forklaring i Oslo tingrett. 

Spesialenheten ønsker lukkede dører når den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen skal forklare seg i Oslo tingrett under rettssaken i januar. Det protesterer presseorganisasjonene på.

Anledningen er Adresseavisens 250-årsjubileum neste år.

Nybø spør om mediene har fjernet seg for mye fra de viktige strømningene i folket.

NYDALEN (Journalisten:) Men pressen fikk ikke gehør for en svensk modell med innsyn i etterforskningsdokumenter når tiltale er tatt ut.

– Det er medienes oppgave, sier Facebooks direktør Patrick Walker.

Følg møtet direkte her.

Sider