Språkkviss (3)

Forrige ukes spørsmål var ikke vanskelige nok, mener kvissmesteren.

Språk:

Klarer Rune Wikstøl å lure deg? Ta språkkvissen hans.