TV 2 (697)

En rapport som skulle vise ekstrakostnadene for TV 2 ved å drive nyhetsproduksjon og ha hovedkontor i Bergen, overdriver disse kostnadene.

I all hemmelighet har to Snapchat-topper vært i møter med flere norske mediehus for å diskutere norsk nyhetsinnhold på mobilappen.

Jim Solbakkens advokat mener TV 2 frasier seg ansvaret for kildene.

Men erkjenner at ledelsen kunne gjort mer for å bedre arbeids­miljøet i mediebedriften.

Slår fast at arbeidsmiljøet i mediebedriften utgjør en helserisiko.

Lar seg ikke imponere av at NRK kommer bedre ut på de fleste områder.

Forutsetter forpliktelser til norskandel i sendeskjemaet, drama og dokumentarer.

Samler norsk og engelsk fotball i samme pakke.

Men Kulturministeren lover å ta et initiativ om statsstøtte i løpet av året.

I to måneder har TV 2 gravd i dommer som omhandler seksuelle overgrep. Resultatet er en omfattende database.

Politikerne også enige om å fjerne NRKs adgang til å hente reklameinntekter på nett.

Utvalget mener TV 2 ikke brøt god presseskikk da de omtalte Helsetilsynets granskningsrapport av hjernekirurgsaken.

Vant ikke fram med søksmål mot egen arbeidsgiver. Men dommen er delt.

Men det blir flere føringer å forholde seg til.

KOMMENTAR: Skattebetalerne vil indirekte dekke hele prisstigningen på det rekorddyre rettighetskjøpet av Premier League, som skal legges bak en høy betalingsmur og koste seerne flere hundre kroner i måneden dersom TV 2 får statsstøtte.

John Arne Markussen og Torry Pedersen liker dårlig at flertallet på Stortinget er villig til å gi TV 2 statsstøtte.

NRKJ:

Støtter konkurrentens kamp for å fortsette som allmennkringkaster. Men avviser blankt kravet om 40 prosent eksternproduksjon for NRK.

KOMMENTAR: Som tillitsvalgt i Norsk Journalistlag (NJ) og klubbleder i TV 2 er jeg skuffet og overrasket over Journalistens bredside mot at TV 2 skal få fortsette å eksistere i sin nåværende form, skriver Henrikke Helland.

Dersom TV 2 ender opp med å få statlig støtte til å drive allmennkringkasting, bør radiokanalen P4 få tilsvarende støtte, mener P4-sjef Trygve Rønningen.

Og kirurgen bak monsterklagen har ny klage til behandling.

Sider