NRK Sápmi – 5 ledige stillinger

Firma
NRK
Søknadsfrist
23.04.17

NRK er Norges største kringkaster og mediehus, med et samfunnsoppdrag som er unikt i det norske mediemarkedet. NRK skal informere, opplyse, utfordre og underholde nordmenn via TV, radio og nye medieplattformer. Våre grunnleggende verdier er åpenhet, mot og troverdighet. Basert på dette produserer NRK programmer om alle og for alle. Det er vår oppgave å speile hele Norge. Derfor har vi medarbeidere og kontorer landet rundt.

NRK er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

NRK Sápmi er den samiske urfolksdivisjonen i NRK. NRK Sápmis hovedoppdrag er å lage innholdstilbud til den samiske befolkningen, men divisjonen skal også bidra til kunnskap og informasjon om det samiske samfunnet til den øvrige befolkningen.

NRKs samiske innhold og publisering skal være et forbilde i verden for hvordan et mediehus styrker et urfolks språk og kultur.

NRK Sápmi – 5 ledige stillinger

NRK Sápmi har følgende ledige stillinger:

·         2 faste journaliststillinger

·         1 Vikariat som journalist i barneredaksjonen

·         2 vikariater som produksjonsledere

2 faste journalist stillinger - Frist: 23. april 2017

Søk på stillingen her

Vikariat som journalist i barneredaksjonen - Frist: 19. april 2017

Søk på stillingen her

Produksjonsleder i nyhetsredaksjonen - Frist: 17. april 2017

Søk på stillingen her

Produksjonsleder i barneredaksjonen - Frist: 17. april 2017

Søk på stillingen her

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Søknadsfrist
30.04.2017
Søknadsfrist
30.04.2017
Søknadsfrist
30.04.2017
Søknadsfrist
01.05.2017
Søknadsfrist
01.05.2017
Søknadsfrist
01.05.2017
Søknadsfrist
02.05.2017
Søknadsfrist
02.05.2017
Søknadsfrist
05.05.2017
Søknadsfrist
07.05.2017
Søknadsfrist
10.05.2017
Søknadsfrist
10.05.2017
Søknadsfrist
10.05.2017
Søknadsfrist
Snarest