Deskmedarbeidar

Firma
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist
15.01.17

Deskmedarbeidar

Kommunikasjonsrådgjevar

Ved Kommunikasjonsavdelinga er det ledig to faste stillingar som kommunikasjonsrådgjevar ved den nye, sentrale desken til UiB; Gruppe for desk og fakultetsstøtte.

Desken skal produsere tekstar, bilete og redaksjonelt innhald, og dei som får stillingane har ansvar for å produsere ulike typar innhald til UiB sine interne og eksterne hovudkanalar på nett, i sosiale medium og til sentrale trykksaker. Desken skal i tillegg drive generell mediekontakt, arbeide for at UiB er synleg i eksterne medium og støtte universitetsleiinga i mediestrategiske spørsmål.

Gruppe for desk og fakultetsstøtte er organisert med medarbeidarar i sentral desk og fakultetsrådgjevarar stasjonert på fakulteta.

Arbeidsoppgåver

 • Produsere redaksjonelt innhald til UiB sine ulike kanalar
 • Medieinnsal og -kontakt
 • Kommunikasjonsrådgjeving til universitetsleiinga og sentrale einingar
 • Bidra til sentrale presseaktivitetar, arrangere pressekonferansar o.l.
 • Være ein del av Kommunikasjonsavdelinga si operative beredskapsgruppen

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha utdanning på mastergradnivå. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Relevant praksis frå redaksjonelt arbeid
 • Evne til å kommunisere skriftleg og munnleg på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk
 • Trivst med høgt tempo og ha evne til å balansere mange arbeidsoppgåver
 • Kjennskap til UiB vil være ein fordel
 • Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 56 -61 (for tida kr 480 900- kr 525 800) i det statlege lønsregulativet
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til Kommunikasjonsdirektør Ingar Myking [email protected], tlf 971 55 134 eller underdirektør Mathilde Holm, [email protected], tlf 455 15 304.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning.  Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å blir ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 15. januar 2017

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Les også

Morgenrutinen

Faktisk-journalisten bruker sosiale medier aktivt for å finne sakene hun vil undersøke.

17 tyrkiske journalister måtte mandag møte i retten i Istanbul, tiltalt for terrorstøtte. Blir de funnet skyldige kan det gi opptil 43 års fengsel.