– Kvaliteten er svekket

– Kvaliteten er svekket

Seks av ti Oslo-journalister mener at norsk journalistikk er blitt dårligere de siste årene.

En undersøkelse blant nærmere 800 medlemmer av Oslo Journalistklubb viser at journalistene er bekymret for sine redaksjonelle produkter, skriver Dagens Næringsliv.

58,7 prosent mener at journalistikken er blitt dårligere de siste to årene, mens 68,2 prosent tror at kvaliteten vil være ytterligere svekket om to år.

OJ-medlemmene har større tro på egen mediekanal enn på norske medier generelt. 31,2 prosent svarer at kvaliteten i eget hus er blitt dårligere. 58,9 prosent av journalistene opplever at de produserer mer, i forhold til for to år siden.

(Her finner du NJs omtale og en PowerPoint-presentasjon av undersøkelsen.)

Annonser

Ledige stillinger:

Les også

Flertallet i utvalget følte med klager, men VG fikk bare mindretallet mot seg. 

Men fikk påtale for argument om at feil og mangler skyldtes at redaksjonen hadde hatt dårlig tid.

Mathias Fischer skriver om politikk, selv om han ikke skulle det. PFU gir Bergens Tidende kritikk.