NRK illustrasjon. Foto: Birgit Dannenberg
NRK illustrasjon. Foto: Birgit Dannenberg

Rødt uvelkommen i NRKs parti=leder=debatter

Begrunnes med manglende oppslutning.

Published   Updated

Det er i en kronikk i Aftenposten at partiets leder Bjørnar Moxnes forteller om avslaget. Han skriver også at Rødt heller ikke får være en del av NRKs nasjonale valgomat.

Ifølge innlegget begrunner NRK beslutningen med at partiet i dag ikke sitter på Stortinget. Moxnes mener det ikke har betydning ettersom det i høst er snakk om et lokalvalg.

Oppslutning

Til Dagsavisen sammenligner Rødt-lederen NRKs behandling som om de skulle være en bygdeliste, til tross for at er på vippen i flere byer.

– Ingenting tilsier at vi skal utestenges. Forrige kommunevalg var vi med på valgomaten, og vi stiller ikke færre lister i år – vi stiller med flere. Vi har heller ikke lavere oppslutning enn i 2011, sier Moxnes til avisen.

Politisk redaktør Kyrre Nakkim sier til samme avis at NRK har gjort en vurdering, og at Rødt faller utenfor i år. Årsaken er manglende Stortings-representasjon og oppslutning på målingene.

Samtidig åpner han for at betydelige velgerforflytninger opp til valget, kan åpne for at Rødt får delta likevel.

Grense

NRKs Debattside på Facebook begrunner Nakkim utestengelsen med at grensen må gå ett sted. Han fastholder også beslutningen.

– Dersom et parti ser ut til å påvirke sammensetningen av det politiske Norge på merkbar måte, får partiet delta. Dette skjedde ved sist Stortingsvalg, der Miljøpartiet De Grønne vokste seg store på målingene, og fikk delta i partilederdebatten. Siden har MDG klart å opprettholde sin størrelse og kommer godt innenfor våre kriterier for deltakelse, mens Rødt faller utenfor. Så vil noen hevde at vi skal ta med Rødt likevel, men hvorfor skal grensen gå akkurat der? Hvorfor ikke ved Pensjonistpartiet, Kystpartiet eller Piratpartiet? skriver Nakkim.

Redaktøren skriver også at Moxnes’ påstand om utestengelse fra valgomaten er misvisende.

– Vår valgomat er unik i Norge, i den forstand at den omfatter samtlige partier i samtlige kommuner i landet. Det betyr at Rødt vil bli synlig for velgere i alle kommuner hvor Rødt stiller liste.