Innholds­markedsføring anno 1979

Innholds­markedsføring anno 1979

«Det gjelder helsides annonser fra bedrifter innen industri, håndverk, handel m.m., presentert i tekst og bilder som en reportasje»

Norsk Presseforbunds (NP) generalsekretær Kjersti Løken Stavrum forsker fortsatt i arkivet to år etter at hun ble ansatt. Ved åpningen av styremøtet i dag, leste hun fra protokollen: 

Møte i Norsk Presseforbunds arbeidsutvalg onsdag 24. januar 1979.

Sak 4, Annonser utformet som reportasje utført av redaksjonen:

«Redaktør O. Røste i ringerikes Blad har bedt om NP’s syns på et prosjekt som har vært drøftet i hans avis etter forbilde fra enkelte andre aviser. Det gjelder helsides annonser fra bedrifter innen industri, håndverk, handel m.m., presentert i tekst og bilder som en reportasje, men merket “Annonse”. Det er forutsatt at stoffet skal lages av redaksjonens journalister og fotografer.»

Før saken kunne legges fram for arbeidsutvalget, hadde redaktør Røste bedt generalsekretær Hqans Andreas Ihlebæk om hans personlige syn. I svaret advarte generalsekretæren mot planen: 

«Dette er et spørsmål om å bevare integriteten både til den enkelte medarbeider og redaksjonen som sådan. Det ligger vel i sakens natur at en slik “annonse” helt ut må lages på annonsørens premisser og godkjennes av den som betaler for innrykkingen. Hvis leserne blir kjent med at redaksjonell arbeidskraft brukes til dette formålet, er jeg redd det kan skape en berettiget tvil om avisens redaksjonelle uavhengighet av annonsørene.»

 

 

Annonser

Les også

TRONDHEIM (Journalisten): Etter å ha gått gjennom forsideoppslagene om terroristen, kunne Anne Gjelsvik dele bildebruken i fire faser.

Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, mener mangelen på kvinner i ledelsen er gårsdagens problem som ennå ikke er løst.