Papiravisene fortsetter utfor reklamestupet

Mediebarometeret:

Papiravisene fortsetter utfor reklamestupet

Radio og tv øker inntektene mest av mediene, mens nettomsetningen stagnerer. For første gang kan du se tall for programmatisk annonsekjøp og reklametall for sosiale medier.

Tv styrker sin ledende posisjon i det norske annonsemarkedet i årets to første måneder, ifølge det ferske Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen. Internett-kategorien fortsetter også å vokse i den delen av reklamemarkedet som registreres av Mediebarometeret, men i et mye lavere tempo enn tidligere.

Samtidig bekrefter tallene at papiravisenes posisjon i det norske reklamemarkedet er i ferd med å bli minimal. Dagspresse-kategorien faller fortsatt mest av alle.

MBL-direktør Randi S. Øgrey. Foto: Birgit Dannenberg

– Det vi ser er at nedgangen for avisene er noe brattere enn forventet. Det er selvsagt krevende, selv om mediehusene er forberedt på denne utviklingen, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening i en kommentar til Journalisten.

Øgrey legger til:

– Mediehusene våre må nå jobbe enda mer intenst for hver reklamekrone.

Nytt av året er for øvrig at Mediebarometeret viser netto innrykket medieomsetning, mens det tidligere var basert på fakturert omsetning.

Tv og radio i siget

Mediebarometeret viser en samlet annonseomsetning på 1,4 milliarder kroner i januar og februar, som er kun 0,4 prosent opp fra samme periode i fjor. Ved utgangen av februar hadde de reklamefinansierte tv-kanalene sikret seg 563,2 millioner kroner, som er opp 6,8 prosent. Den samlede markedsandelen til tv-kanalene er økt fra 36,8 prosent på samme tid i fjor til 39,2 prosent i år.

I likhet med tv er radio inne i en positiv utvikling og øker reklameomsetningen med 8,3 millioner kroner til 68,6 millioner. Det er en økning på 13,7 prosent og gir en markedsandel på 4,8 prosent.

Interessert i medienyheter? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Nett-stagnasjon

Markedsandelen til de nettbaserte mediene er nå oppe i 31,1 prosent, mot 29,6 prosent i samme periode i 2015. Internett øker sin samlede reklameomsetning med beskjedne 5,3 prosent til 446,2 millioner kroner i januar og februar. Til sammenlikning økte omsetningen med 10,1 prosent i hele 2015 og med 29,8 prosent i 2014.

Programmatisk og Sosiale medier er nye Internett-grupper som er innført i årets utgave av Mediebarometeret. Programmatisk annonsering - også kalt automatisert og målrettet annonsering - er spådd å bli dominerende i det digitale annonsemarkedet innen kort tid.

KILDE: MEDIEBYRÅFORENINGEN

Spådd å kapre 3,8 milliarder

Det er ventet at de store internasjonale aktørene vil øke sine markedsandeler i det norske reklamemarkedet i 2016. Mediebyråene iProspect og Dentsu Aegis Network spådde i januar (Dagens Næringsliv, betalt innhold) at søkemotorselskapet Google og nettsamfunnet Facebook samlet vil få en omsetning i Norge på 3,8 milliarder kroner i 2016.

Mediebarometeret fanger bare opp en del av en slik omsetning innen Internett-kategorien. Ved utgangen av januar var Programmatisk-gruppen kommet opp i 107,0 millioner kroner, som er mer enn dobbelt så mye som for et år siden.

Øgrey viser til at MBLs medlemsbedrifter har lagt ned stor og aktiv innsats for å sikre seg andeler av de nye inntektene som nå ruller inn i form av programmatisk annonsering.

– Det er denne innsatsen som nå kan være i ferd med å synliggjøres i denne statistikken. Men jeg vil gjerne se totaltallene for dette markedet før jeg kommenterer ytterligere, sier MBL-sjefen.

Gruppen Sosiale medier økte med 50 prosent fra 36,0 til 54,0 millioner kroner.

De to gruppene har dermed henholdsvis 7,4 og 3,8 prosent av den totale reklameomsetningen som er registrert av Mediebarometeret. Også video - tidligere kalt web-tv i Mediebarometeret - øker pent med 9,8 prosent til 32,0 millioner kroner.

Det er verdt å merke seg at annonseomsetningen på mobil og nettbrett faller med 8,3 prosent i årets to første måneder, til 45,3 millioner kroner.

Også gruppen Søk falt sammenliknet med samme periode i 2015, med 10,9 prosent til 60,6 millioner kroner.

MEDIEBYRÅFORENINGEN

• Tallene fra Mediebyråforeningen viser netto innrykket medieomsetning. Det vil si etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

• Omsetning for dagspresse omfatter papiraviser. Nettavisenes omsetning rapporteres under Internett.

• Tallene baserer seg på rapporter fra medlemsbyråene og viser ikke den totale annonseomsetningen.

• Følgende mediebyråer rapporterer til statistikken: Carat Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Maxus Communications AS, MEC Norway AS, MediaCom AS,
MediaPlus AS, Mindshare Norway AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS, In-Sight AS, Starcom og ZenithOptimedia (Vivaki Norway AS).

Ned, ned, ned…

I gruppen Dagspressen fortsetter elendigheten. Etter årets to første måneder er avisenes markedsandel nede i 8,7 prosent, mot 11,5 for et år siden.

Hittil i år er nedgangen på 23,5 prosent for dagspressen, til 125,6 millioner kroner. Dette øker selvsagt faren for nye nedbemanningsrunder i avisbedriftene.

Dagspressens reklameinntekter er halvert på bare tre år. I 2012 hadde avisene samlede annonseinntekter på 1,9 milliarder kroner. Inntektene falt fra 1,2 milliarder kroner i 2014 til 951 millioner i 2015. Det tilsvarer et fall på 22,9 prosent i fjor.

Ved inngangen til 2010 hadde dagspressen en andel av den byråbaserte annonseomsetningen i Mediebarometeret på 29,4 prosent. I 2013 var andelen sunket til 16,8 prosent, mens statusen ved utgangen av 2015 var 10,4 prosent.

Også ukepressen og fagpressen fortsetter å falle i annonseomsetning via Mediebyråforeningen, med henholdsvis 15,4 og 13,1 prosent.

Annonser

Ledige stillinger:

Les også

TRONDHEIM (Journalisten): Etter å ha gått gjennom forsideoppslagene om terroristen, kunne Anne Gjelsvik dele bildebruken i fire faser.

Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, mener mangelen på kvinner i ledelsen er gårsdagens problem som ennå ikke er løst.