- Det handler om å få formidlet hva han reagerer på, sier juridisk rådgiver Kristine Foss i Norsk Presseforbund. Foto: Kathrine Geard
- Det handler om å få formidlet hva han reagerer på, sier juridisk rådgiver Kristine Foss i Norsk Presseforbund. Foto: Kathrine Geard

Presseforbundet mener mediene bør få se Breiviks fengselsforhold

Mener det er svært uheldig at de ikke får anledning til å se soningsforholdene med egne øyne.

Published   Updated
Både Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening vurderer å anke kjennelsen fra Oslo tingrett onsdag, der Regjeringsadvokaten får medhold i kravet om at befaringene i Breivik-saken skal foregå uten at mediene er til stede.

– Vi mener det er viktig at mediene får se med egne øyne hvordan han faktisk har det i fengselet fordi det er det hele saken dreier seg om. Det handler om å få formidlet hva han reagerer på der, sier juridisk rådgiver Kristine Foss i Norsk Presseforbund (NP) til NTB.

– Vi synes det er spesielt at man skal ha en befaring uten at allmennheten er representert. Det både sies og skjer ting på en slik befaring som har betydning for saken, sier Nils E. Øy, spesialrådgiver i Norsk Redaktørforening (NR).

– Uhåndterlig

Regjeringsadvokaten hadde bedt om lukkede dører både under befaringen og under forklaringene til tre fengselsledere i den sivile saken Anders Behring Breivik har anlagt mot staten. Her får Regjeringsadvokaten kun delvis medhold. Tingretten mener disse forklaringene bare delvis må holdes for lukkede dører.

Breivik selv og hans forsvarer Øystein Storrvik har krevd full åpenhet under saken.

Storrvik sier han er fornøyd med kjennelsen og at det viktigste for ham og Breivik er at fengselsledernes forklaringer nå i hovedsak vil gå for åpen rett.

– Hele saken handler om hans soningsforhold. Å da få en lukket rett med disse vitnene som skal belyse hans soningsforhold, ville blitt helt uhåndterlig. Saken kunne da ikke ha blitt belyst for offentligheten. Jeg er veldig overrasket over at Regjeringsadvokaten i det hele tatt fremmet dette kravet, sier Storrvik til NTB.

Rettssaken om massedrapsmannens soningsforhold starter i gymsalen i Skien fengsel 15. mars. Breivik har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene hans bryter med menneskerettighetene.

Delvis lukkede dører

Regjeringsadvokat Marius Emberland sier han er svært fornøyd med å ha fått medhold i at pressen ikke skal få være med under befaringene i Ila fengsel og i Skien fengsel.

– Å skulle tillate at allmennheten skal være med inn på avdelinger for særlig høyt sikkerhetsnivå i Kriminalomsorgen kan forspille hele formålet med den type avdeling, sier Emberland til NTB.

Kristine Foss i Norsk Presseforbund sier i en kommentar at mediene har foreslått å kun stille med en par representanter fra pressen i en såkalt pool-ordning, og at hensynet til sikkerheten ville bli ivaretatt.

– Mediene er vant til å jobbe under Vær varsom-plakaten med tanke på å tilbakeholde informasjon knyttet til sikkerhetshensyn. Jeg synes ikke argumentasjonen her holder, sier hun.

Åtte vitner

Totalt skal det føres åtte vitner under den fire dager lange rettssaken. I tillegg til de tre fengselslederne, skal rådgiver Jørgen Spangen Iversen i Kriminalomsorgen forklare seg om Breiviks soningsforhold. Psykiatrispesialist og spesialrådgiver ved Ila fengsel, Randi Rosenqvist, samt to fengselsleger ved henholdsvis Ila fengsel og Skien fengsel skal forklare seg om Breiviks helsetilstand.

Det siste vitnet er Helga Fastrup Ervik ved forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling hos Sivilombudsmannen.

Regjeringsadvokaten hadde opprinnelig også bedt om lukkede dører under forklaringene til Rosenqvist og de to fengselslegene, men frafalt dette etter at Breivik selv ga samtykke til at de kunne være åpne.

Breivik skal selv forklare seg på rettens andre dag, og det er satt av tre timer og ett kvarter til hans forklaring.