Halvparten av oss følger nyheter tett

Halvparten av oss følger nyheter tett

Oppsiktsvekkende tall i ny nasjonal undersøkelse.

Hele 49 prosent av alle nordmenn følger aktivt harde nyheter om politikk, økonomi og samfunnsliv, viser en omfattende forskningsundersøkelse bestilt av Mediemangforldsutvalget. Den er utført av Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) med bistand fra NTNU.

Forskerne har intervjuet et landsrepresentativt utvalg på 2.000 personer. I rapporten er de inndelt i fire grupper:

Mange mest lokale

Nyhetssøkerne har sterk interesse for å følge med på alle harde nyheter fra inn- og utland. De utgjør 49 prosent.

De moderate lokale er 27 prosent av befolkningen. Disse er middels interessert i nasjonale nyheter, lite i utenlandske og følger best med lokalt.

Moderate internasjonale er klart mest interessert i internasjonale forhold og lite interessert i lokalnytt. 13 prosent havner i denne gruppa.

Nyhetsunnvikerne utgjør bare 10 prosent. De får riktignok med seg en del nyheter, men er i utgangspunkt svært lite interessert.

Den siste gruppa tar størst plass blant de yngste. Undersøkelsen viser at interessen for harde nyheter øker tydelig med alder og at menn følger bedre med enn kvinner.

Forskerne skriver at det overrasker dem. De hadde trodd at kvinnenes overrepresentasjon i høyere utdanning ville redusert eller fjernet tradisjonelle kjønnsforskjeller.

Ikke overraskende samsvarer undersøkelsens måling av hvor mye folk vet om harde nyheter med hvor interessert de er.

Snau halvpart har mange kilder

Fire av ti nordmenn, eller mer presis 43 prosent, er storkonsumenter av nyheter fra mange kilder og medietyper. De mest TV-orienterte utgjør 32 prosent og disse ser mest på TV 2. Mens de første ofte betaler for medieinnhold, er det sjeldnere for de siste, som også har lavere utdanning og trolig dårligere råd.

Sosiale medier er kilden som brukes klart oftest.

De høyt utdannede har ifølge undersøkelsen et “dypere” nyhetskonsum. Det kommer til uttrykk ved at de følger debatter og dokumentarprogrammer og leser kronikker.

Her er også de eldre overrepresentert. I sammendraget skriver forskerne:

“Det er ingen tvil om at personer under 30 år har et betydelig mer overflatisk nyhetskonsum[…] det er betimelig å stille spørsmål om denne ‘multitaskende’ generasjonen i mindre grad evner […] å lese nyheter i dybden”.

Bekymret for abonnementsvilje

Nordmenn leser ifølge målingen i gjennomsnitt 2,3 aviskategorier ukentlig. 47 prosent betaler for avis (papir eller digitalt). Men forskerne deler ikke bransjeoptimsimen.

De peker på at andelen betalende er betydelig lavere i gruppa under 40 år og tviler på at disse vil øke betalingsviljen med alderen. Et svar er foruroligende:

“Andelen som tror de betaler for avisinnhold om 12 måneder er mye lavere enn andelen som gjør dette i dag”.

OBS: Denne omtalen bygger på rapportens sammendrag. Du kan sette deg inn i hele undersøkelsen her.

Annonser