Redaktør Anna Gullberg i Gefle Dagblad ble tidligere i år utsatt for trusler. Foto: Jonas Harrysson
Redaktør Anna Gullberg i Gefle Dagblad ble tidligere i år utsatt for trusler. Foto: Jonas Harrysson

Stadig flere journalister i Sverige utsettes for trusler

50 prosent økning fra i fjor. Det kan komme av økt bevissthet, mener Trond Idås i NJ.

Published   Updated

I gjennomsnitt utsettes svenske redaksjoner for trusler hver dag, skriver svenske Journalisten. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av arbeidsgiverorganisasjonen Utgivarna. Mens det i fjor ble rettet i alt 99 trusler mot svenske redaksjoner, er tallet i årets rapport oppe i 147 tilfeller. I all hovedsak er retets truslene mot enkeltjournalister.

Her finner du rapporten «Hot och hat – så påverkas medierna».

I alt har 94 redaksjoner svart på undersøkelsen. Av disse rapporterer 42 at de er blitt truet de siste 12 månedene, hvilket er en økning fra samme periode året før.

Også trakassering er blitt langt vanligere. I alt er det redegjort for 239 tilfeller av trakassering, mens tallet året før var 218.

Undersøkelsen viser at de 94 redaksjonene som har svart ved 386 tilfeller er utsatt for trusler, trakassering eller vold.

NJ-rådgiver Trond Idås har i flere år arbeidet med å kartlegge trusler mot journalister. Han tror at en grunn til den store veksten er økt bevissthet i svensk mediebransje. Han er ikke overrasket om de i Sverige er på nivåa med Norge.

Tror omfanget har økt også i Norge

I 2013 publiserte Idås en rapport sammen med Kjetil Stormark som fortalte at hver måned ble tre journalister og redaktører utsatt for vold.

– Journalister er en av mange yrkesgrupper som opplever trusler og hets. Vi ser også at dette skjer mellom folk privat og er et samfunnsproblem som må tas på alvor. Vi opplever trusler mot journalister som spesielt alvorlig siden hensikten ofte er å skremme journalister fra å gjennomføre samfunnsoppdraget sitt.

Han tviler på at omfanget er blitt bedre, snarere tror han det har økt.

I mars i år ble det kjent at redaktør Anna Gullberg i Gefle Dagblad ble truet på livet i telefonsamtaler mellom en nær slektning av imamen i en lokal moské og politiet, skriver avisen.

Heller ikke norske redaksjoner er fritatt for slikt. I februar 2014 ble Ubaydullah Hussain dømt for trusler mot Nina Johnsrud i Dagsavisen. Fire år tidligere anmeldte lokalavisen Varingen trusler mot redaksjonen fra en enkeltperson som hadde pågått over lengre tid.

Dømt etter å ha truet Marie Simonsen

I en undersøkelse gjennomført av seniorforsker Aina Landsverk Hagen ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) som ble publisert i april i fjor kommer det frem at nesten halvparten av landets journalister har opplevd hets, sjikane eller trakassering. En fjerdedel har opplevd trusler.

– Dette handler mye om e-poster, telefoner og ting som skrives i kommentarfelt, men også om fysiske møter mellom folk. Det er vanskelig å beskrive hvorfor omfanget av hat og trusler er økende, men det vi vet er at kanalene for å sjikanere er blitt så mange, mange flere. De som ytrer seg offentlig om spesielle triggertemaer, som innvandring, feminisme, netthets og religion, blir bombardert fra alle kanter, sier hun til Aftenposten.

I slutten av mai i år ble en mann i 60-årene dømt til bot på 15.000 kroner eller 30 dagers fengsel etter å truet Dagbladets Marie Simonsen.

- Sexsjikane og trusler om voldtekt er gjengangere, som det var i dette tilfellet og. Trusler om lemlestelser er heller ikke uvanlig. Vi skal ikke tolerere det, sier Simonsen til egen avis.