Journalistene i Stavanger Aftenblad tjener nå mer enn kollegene i Aftenposten, viser lønnsstatistikken - men stemmer det?

Journalistene i Stavanger Aftenblad tjener nå mer enn kollegene i Aftenposten, viser lønnsstatistikken - men stemmer det?

Schibsted har endret lønnssystem, som gjør at det kan ha kommet med elementer i denne statistikken som ikke tidligere har vært med, opplyser MBL.

Lønnstatistikken for 2016 fra Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening er offentliggjort. Det er bransjelønn som brukes for å sammenlikne statistikk for ulike sektorer i arbeidslivet, og omfatter fastlønn og variable tillegg. Overtid og eventuelle bonuser er ikke medregnet.

Statistikken kommer alltid i forkant av MBL-oppgjøret som begynner til uken og i år er et mellomoppgjør.

Les også: Her kan du forberede deg på årets oppgjør

Tallene viser at Stavanger Aftenblad går forbi kollegene i Aftenposten på lønnsstatistikken. Aftenbladet-journalistene har en bransjelønn på 709.181 kroner. Mens Aftenposten har 704.624 kroner. Ifølge lønnsstatistikken har Stavanger Aftenblad en lønnsvekst på 5,6 prosent, som tilsvarer 37.847 kroner. 

Journalisten får imidlertid opplyst av klubbleder Erlend Skarsaune i Stavanger Aftenblad at tallene umulig kan stemme og at avisen forhandlet seg fram til en lønnsvekst på 2,22 prosent med stigeopprykk.

Han legger til at stillingstillegg kan påvirke snittet fordi de har nedbemannet, men mener det vil slå minimalt ut. Skarsaune forklarer at de også har fjernet noen mellomledere og kan ikke se at andre variable størrelser heller kan forklare økningen.

Her er fjorårets lønnsstatistikk

VG på topp - igjen

Tallene viser imidlertid at de 168 registrerte NJ-medlemmene i VG holder stand på toppen i 2016, med en gjennomsnittlig bransjelønn ved utgangen av året på 744.570 kroner, med Dagens Næringsliv rett bak. 

Fastlønna er imidlertid høyere i DN, og avisens 113 NJ-medlemmer får 16.714 kroner mer enn kollegene i VG.

For iTromsø skiller det nesten 100.000 kroner for å nå opp til konkurrenten Nordlys på lønnstatistikken. Gapet er ikke like stort mellom konkurrentene Varden og Telemarksavisa, der det «kun» skiller 25.852 kroner. 

VGTV større 

I fjor gikk VGTV foran TV 2 på lønnstatistikken for 2015. Da uttalte klubbleder Henrikke Helland i TV 2 at de ville bruke det for alt det var verdt i lokale forhandlinger. Det kunne TV 2 nemlig ikke tillate. Men tallene fra 2016 viser fortsatt at VGTV ligger foran med en bransjelønn for sine 34 NJ-medlemmer på 670.364 kroner mot TV 2s 358 medlemmer som har en lønn på 652.833 kroner.

Mastiff har høyest lønnsvekst med hele 13,5 prosent. Selskapet har i tillegg oppbemannet med ti personer. Rogalands Avis har også en tilnærmet lik lønnsvekst, men har gått ned to årsverk fra 2015. 

Kvinner med 92 kroner mer

Statistikken viser at kvinner som jobber i Oslo med en ansiennitet på 10-12 år i fjor faktisk hadde en høyere fastlønn enn sine mannlige kolleger med samme utgangspunkt. Det er imidlertid kun i denne kategorien kvinnene går foran - og det kun med 92 kroner. I gjennomsnitt har mennene i Oslo over 40.000 kroner mer i fastlønn. 

Utenfor Oslo hadde kvinnene med ansiennitet på 18-20 år, 25-29 år og 30 år høyere fastlønn enn sine mannlige kolleger. Men også her viser gjennomsnittlig fastlønn at menn tjener mer. 

Store endringer

For å høre om tallene stemmer tar Journalisten kontakt med Geir Engen i Mediebedriftenes Landsforening. Han opplyser at han generelt er i mot at Norsk Journalistlag gir ut tall på enkeltbedrifter fordi små endringer kan gi store utslag. 

Her kan du se hele statistikken

Han forklarer at Schibsted har endret lønnssystem, som gjør at det kan ha kommet med elementer i denne statistikken som ikke tidligere har vært med, men som i utgangspunktet skulle vært det. Tidligere har Schibsted også kun levert lønnstatistikk for deler av året. 

Engen forklarer også at det kan være flere grunner til at lønnsveksten er høyere enn antatt,  blant annet kan det ha kommet store stillingstillegg på tampen av året.

Klubbleder Gunnar Kagge i Aftenposten tar forbehold om at tallene stemmer, og forklarer at avisen har en ambisjon om å være attraktive og tiltrekke seg de beste journalistene i Norge. Han ser ikke på Stavanger Aftenblad som en konkurrent på lønn, men ser heller at konsulentbransjen stjeler gode hoder fra mediehusene.

Han mener det er viktig at ledelsen legger seg på et konkurransedyktig lønnsnivå med andre bransjer, slik at de beste folkene ikke forsvinner fra Aftenposten - eller bransjen for øvrig. 

Annonser

Les også

Reportasje:

SANDNESSJØEN (Journalisten): Helgelands Blad holder til i et hus fra 1920 med eget trykkeri.

STORTINGET (Journalisten:) Partiets nye mediepolitiske talsperson sier han vil legge vekt på å lytte til mediebransjeaktørene.

Forlater Rema 1000 etter mindre enn ett år.