Norsk Journalistlag ber Børge Brende stanse tyrkiske myndigheters forsøk på å stenge Oslo-basert TV-stasjon

Hege Iren Frantzen er leder for Norsk Journalistlag. Foto: Martin Huseby Jensen

Norsk Journalistlag ber Børge Brende stanse tyrkiske myndigheters forsøk på å stenge Oslo-basert TV-stasjon

Ber utenriksministeren kreve at satelitt-leverandøren Eutelsat ikke gjennomfører sin trussel om å stenge Sterk TV.

I kjølvannet av militærkuppet i Tyrkia i fjor sommer stengte tyrkiske myndigheter over 156 medier og medieorganisasjoner og fengslet over 150 journalister.

Nå forsøker det tyrkiske medietilsynet RTÜK å få stengt tyrkiske medier som er basert i andre land. Blant annet Sterk TV, som er basert i Oslo. Det kommer fram i en pressemelding fra Norsk Journalistlag.

Sterk TV sender fra en satellitt med eierskap i Frankrike (Eutelsat) via en samarbeidspartner i Slovenia, STN. TV-kanalen sender sine programmer til STN som igjen sender disse videre til distribusjon via Eutelsats satellitter.

Ikke første gang

RTÜK har blant annet tidligere også henvendt seg til det norske Medietilsynet og anmodet stenging. Medietilsynet avviste dette og svarte at de ikke «utførte overvåking av innhold fra satellitt- kringkastere» selv om disse har registrert sin virksomhet i Norge.

Nå har RTÜK henvendt seg direkte til Eutelsat som så har bedt STN stanse videredistribusjon av Sterk TVs programmer. I et omfattende svar sier STN blant annet at en kringkaster anses å være etablert i den medlemsstat der det har sitt hovedkontor og hvor planleggingsvedtak tas, i dette tilfellet Norge. 

STN konkluderer med at RTÜKs anmodning om suspensjon av sendingene til Sterk TV ikke bare er uberettiget, men faktisk er i strid med flere EU-direktiver og er dermed ulovlig.

Henvendelse til Børge Brende

Norsk Journalistlag ved leder Hege Iren Frantzen og Norsk PEN ved styreleder William Nygaard rettet dermed en henvendelse til utenriksminister Børge Brende 16. juni, heter det i pressemeldingen. 

De ber om at han krever at administrerende direktør i Eutelsat, Rodolphe Belmer, ikke gjennomfører sin trussel om å stenge Sterk TV.


NJ og Norsk PEN vil også at Brende oppfordrer den nye franske regjeringen - Frankrike har et flertall i Eutelsat - til å stoppe denne prosessen, som gjelder friheten til å informere, en av de grunnleggende verdiene i Europa, samt henstille til RTÜK at de forholder seg til europeiske og norske regler når det gjelder satellitt- kringkastere, uansett hvilket politisk ståsted disse kringkasterne måtte ha.

Annonser