Faktisk.no har faktasjekket politikere siden mars

Tore Bergsaker er nestsjef i Faktisk.no. Redaktør Kristoffer Egeberg var ikke til stede da Journalisten var på besøk. Foto: Angelica Hagen

Faktisk.no har faktasjekket politikere siden mars

Journalisten besøkte redaksjonen for å se hvordan de forbereder seg til lansering i juli. 

Faktasjekknettstedet Faktisk.no ble gjort kjent for verden på en pressekonferanse i mars. I utgangspunktet skulle nettstedet starte opp før sommeren. Nå håper redaksjonen å få lansert første uken i juli. De har faktisk faktasjekket siden den spede begynnelse. 

Journalisten reiste opp til Faktisk.nos lokaler i Pilestredet 8 i Oslo sentrum for å se hvordan redaksjonen jobber. 

– Om dere har faktasjekket siden mars, blir det ikke bakpå å publisere faktasjekkene nå i juli? 

– Det bør selvsagt komme så raskt som mulig, men det er viktigere at det vi skriver blir korrekt enn at det kommer raskt. Så kan vi jo ikke lansere en tom nettside, så en del er åpenbart bakpå, men mange av disse påstandene gjentas og er dermed like gyldige i dag, sier nestsjef Tore Bergsaker i Faktisk. 

Han forklarer at det som gjenstår før de kan begynne å publisere, blant annet er å se at faktasjekkene er likt utformet og at de er like strenge mot alle.

Noen av faktasjekkene havner i kategorien «Faktisk delvis sant/feil». Bergsaker forteller at disse påstandene til tider er vanskelige å plassere og at det da er viktig at redaksjonen er rettferdige og like strenge mot alle. I tillegg gjenstår det noe på den tekniske siden, på layout og grafikk, samt noen tilsvar. 

Hvor mange faktasjekker som er klare når nettstedet lanseres, er ikke klart. Etter hvert som Faktisk.no kommer i gang vil det publiseres faktasjekker fortløpende.

Disse fargekodene skal faktasjekkene vurderes etter. Foto: Skjermdump fra Faktisk.no.

Publiseres i skjema

Faktasjekkene skal plasseres etter fargekoder og publiseres som et skjema. Her vil det stå hva påstanden er, hva faktasjekken viser og hvordan journalisten har kommet fram til resultatet. Dersom det viser seg at påstanden ikke er helt sann, vil det publiseres med et tilsvar. Fargekodene deles inn i grønn (Faktisk helt sant), gul (Faktisk delvis sant), grå (Faktisk ikke sikkert), oransje (Faktisk delvis feil) og rød (Faktisk helt feil). 

Det er også opprettet et Faktisk-råd som skal bistå med friske øyne ved behov. I rådet sitter redaktør Bernt Olufsen i Schibsted Media Group, viralgransker Jack Werner, medieforsker Bente Karlsnes og Thea Sellias Thorsen ved NTNU. 

– Det er lett å se seg blind på faktasjekkene når man ser på dem hver dag. Rådet skal bistå om vi trenger hjelp og gi et overordnet blikk. De kan se faktasjekkene i sammenheng og om vi er rettferdige. 

I tillegg samarbeider Faktisk.no tett med NRKs Detektor som skal faktasjekke politikere under valgkampen. 

Slik startet samarbeidet: Dagbladet, VG og NRK går sammen om Faktisk.no som egen faktasjekkredaksjon

– Lite ydmykhet  

Foreløpig er det flest politikere som har blitt sett i kortene av Faktisk-journalistene. Bergsaker forklarer at det er en pågående debatt på hvor pirkete de skal være, men at det er viktig å finne en balanse. 

– Frykter dere kritikk på at dere er venstrevridde eller høyrevridde i faktasjekk av politikere? 

– Kritikken vil komme fra alle kanter uansett. Det viktigste er at vi behandler alle politikere likt. Vi plukker påstander vi synes det er interessant å sjekke og vil faktasjekke alle omtrent like mye, men det er uansett hva faktasjekken viser som avgjør. Mange vil også vise at påstanden er helt sann.

Men faktasjekkingen har fått blandet mottakelse av politikerne, forklarer Bergsaker. Flere har havnet i kategorien «Faktisk delvis sant», som jo betyr at påstanden stemmer, men at de kanskje har utelatt en del av informasjonen som gir hele bildet. Men Bergsaker forklarer at da redaksjonen tar kontakt hender det at det er lite ydmykhet å spore og mange står fast ved at de har rett.

– Mange tror vi skal ta dem i å lage falske nyheter. Mens det vi gjør er å sjekke om det de sier er sant. Jeg har til gode å se norske politikere lage falske nyheter. Så skal vi også avdekke falske nyheter og følger med på alternative nettsider og Facebook-sider. 

Her i Pilestredet 8 i Oslo sentrum sitter Faktisk.no-redaksjonen. Mina Liavik Karlsen er ansvarlig for sosiale medier, Signe Karin Hotvedt er sommervikar og Jari Bakken er utvikler. Foreløpig drikker de av Dagbladet-kopper, men det er bestilt inn egne Faktisk-kopper. Foto: Angelica Hagen. 

Utreder det formelle 

Bergsaker forklarer at alle faktasjekkene de gjør skal publiseres uansett resultat, også om påstanden viser seg å være riktig. 

– Da er det sikkert flere enn oss som har lurt på om påstanden stemmer. Og da er det fint å kunne få bekreftet det. 

I tillegg skal Mina Liavik Karlsen lage videoer for sosiale medier. Flere er på utlån fra andre redaksjoner, men hun er ansatt i Faktisk. Når Silje Sjursen Skiphamn er ferdig i VG-vikariatet skal også hun være ansatt i Faktisk.

Bergsaker selv er på utlån fra Dagbladet, men forklarer at de jobber med å finne ut av det formelle. Advokater utreder nå dette med moms på innleid arbeidskraft. Hvor lenge faktasjekkerne skal være i Faktisk varierer, men Bergsaker sier flere skal være der i hvert fall noen måneder.

– Faktasjekk er sjangermessig en annen måte å jobbe på. Derfor ønsker vi ikke for stort gjennomtrekk. 

(Saken fortsetter under bildet)

Signe Karin Hotvedt tror sommervikariatet i Faktisk.no vil påvirke hvordan hun jobber som journalist tilbake i NRK. Foto: Angelica Hagen 

I tilegg er NRKs Signe Karin Hotvedt sommervikar i redaksjonen - og skal være der i tre uker. Hun forteller at dette sommervikariatet kommer til å påvirke måten hun vil jobbe på når hun er tilbake i NRK, der hun skal jobbe i direktelinja. Hotvedt sier hun kommer til å etterspørre mer faktabelegg og grave mer selv. 

– Det er tankevekkende å faktasjekke verdipåstander i dybden. Journalistikk gjengir motstridende meninger uten å konkludere. Faktasjekk er både utfordrende og tankevekkende, sier hun. 

Annonser