Journalistlaget flytter til Brugata

Det ekstraordinære møtet i landsstyret torsdag ble arrangert over telefon. Fra venstre: Stein Svendsen, nestleder Dag Idar Tryggestad, leder Hege Iren Frantzen og ansattrepresentant Stein Larsen. Foto: Andrea Gjestvang

Journalistlaget flytter til Brugata

Økonomi ble tungen på vektskålen for landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ).

Det vedtok et ekstraordinært telefonmøte i NJs landsstyre torsdag. Valget stod mellom Brugata og større, men dyrere lokaler i Marieboes gate.

Dermed fulgte landsstyremedlemmene innstillingen fra sekretariatsleder Torbjørn Brenna, og gikk mot de ansatte, som enstemmig gikk inn for alternativet.

Les mer: Hit vil NJs ledelse flytte, men de ansatte er uenig i valget

Landsstyret la mest vekt på at Brugata er 380.000 billigere hvert år, og at NJ slik sparer i underkant av to millioner kroner i løpet av de fem årene man nå skal tegne leiekontrakt med utleier DNB om.

Håkon Okkenhaug sa at landsstyret måtte være opptatt av at de i denne rollen var arbeidsgiver. 

– Bruker vi 400.000 mer på lokaler, må vi bruke 400.000 kroner mindre et annet sted. Jeg vet det må bli tatt på virksomhet ut mot våre medlemmer. Da er jeg tydelig på at jeg ønsker et best mulig tilbud til våre medlemmer, sa Okkenhaug.

Han ønsket å overlate til sekretariatet å ta seg av detaljene.

– Vi skal ha de overordnede prioriteringene. Så skal vi priortere mellom dem.

Pål Hellesnes, som også sitter i arbeidsutvalget, sluttet seg også til Brugata. Han sa at NJ trolig vil bli færre i fremtiden.

– Sjansen for at staben vil bli flere er jo ikke særlig sannsynlig fordi medlemstallet faller. Da er min tanke at vi bør skalere oss deretter. Da ser Brugata ut som det beste alternativet. 

Flere trakk fram at de ansatte har sittet i en intern flyttegruppe, og slik fått være med å påvirke hvilke alternativer det nå stod mellom.

Uenig i vekting

Stein Larsen representerte de ansatte under møtet. Han viste til en uttalelse de ansatte hadde sendt om at de ansatte ønsket Mariboes gate. Larsen sa at han mener flere av argumentene for Brugata ikke er gode nok.

–  Vi er ikke uenig i at økonomi må vektlegges, eller at 380.000 er en bagatell. Men ikke at 380.000 kan ikke veie så tungt i vektskåla, sa Larsen.

Han sa at Mariboes gate ikke oppfyller alle kravene som organisasjonen har utformet:

– Det er gjort en undersøkelse blant de ansatte, og et flertall ønsker cellekontorer. Det kan ikke oppfylles i Brugata. Brugata oppfyller ikke et av de sentrale kravene i kravspesifikasjonene. De ansatte er ikke mot landskap eller teamkontor, men mot at de skal tvinges inn i en arbeidsstuasjon mot deres vilje. Bruguta forutsetter tvang. Mariboes gate åpner for at vi kan sitte som vi ønsker det, med andre ord er det mer fleksibelt.

TV 2s klubbleder Henrikke Helland var den eneste som støttet de ansatte, og gikk mot det klare flertallet. Hun sa tidlig under møtet at hun mener det er viktig å lytte til de ansatte. 

– Det jeg kan lese ut av sakspapirene er at Mariboes gate er best egnet fra de ansattes side og forutsigbart økonomisk. Så må vi ta inn over oss, når det ligger så dokumentert, at når de ansatte har gått så i dybden på dette og ser så klare fordeler med Mariboes gate så mener jeg at når det er såpass bedre forutsigbare utgifter i Mariboes gate enn i Brugata, så vil jeg fortsette holde en knapp på Mariboes gate, som de ansatte foretrekker så tydelig.

Både Rolf Johansen og Toralf Sandåker uttrykte betydelig usikkerhet knyttet til å gå for Brugata, men begge stemte likevel for NJs nye adresse.

NJs leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad tok begge ordet til fordel for Brugata.

– Det er plass til å holde landsstyremøtene og allmøter i begge lokalene. Vi har i Brugata tilgang til felles møterom som er gratis. Slik jeg ser for meg NJs fremtid, er jeg usikker på om store møter med mange medlemmer skal arrangeres inne i NJs lokaler. Eller vi bruker lokaler som er tilknyttet overnatting, som en del av bestillingen. Når vi skal gjøre vurderinger av økonomien kommer møteutgifter til å være en del av det, sa Frantzen.

Lene Svenning sa at hun syns de ansattes argumenter var gode, og at Mariboes gate ser ut som bedre lokaler. Men også for henne ble økonomi viktigst.

– Spørsmålet er om vi har råd til det dyreste. Derfor ender jeg opp med å støtte Brugata. NJ må sette tæring etter næring. Vi får alle månedlig eposter om at medlemstallet vårt går nedover, sa Svenning.

For ordens skyld: Journalist Glenn Slydal Johansen har sittet, og sitter i en intern flyttegruppe som har utredet ulike flyttealternativer. Han har også deltatt på ansattmøter om ny lokalisering.

Annonser

Ledige stillinger:

Les også

TRONDHEIM (Journalisten): Etter å ha gått gjennom forsideoppslagene om terroristen, kunne Anne Gjelsvik dele bildebruken i fire faser.

Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, mener mangelen på kvinner i ledelsen er gårsdagens problem som ennå ikke er løst.