Regjeringen foreslår å avskaffe formidlingsplikten for kabelselskap

Regjeringen foreslår å avskaffe formidlingsplikten for kabelselskap

Knapt åtte år etter at den ble innført, foreslås kabeleiers formidlingsplikt på markedsmessige vilkår for kommersiell allmennkringkaster avskaffet.

Hvor fort utviklingen går i mediebransjen kan formidlingsplikten som kabel-TV-selskaper er pålagt for en kommersiell allmennkringkaster, det vil i praksis si TV 2, være et bilde på. Den ligger an til å få et liv på rundt åtte år.

I 2009/2010, ble den innført for å gi TV 2 økonomisk kompensasjon for at kabelselskapene betalte mindre enn andre for å sende TV 2. Derfor ble plikten om å formidle TV 2 på markedsmessige vilkår innført. Dette skjedde like etter det digitale skiftet for TV til et digitalt bakkenett.

Nå, knapt åtte år senere, foreslår Kulturdepartementet å fjerne denne formidlingsplikten fra forskriften for kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester. Det kommer fram av en høring som departementet nylig sendte ut.

Utdatert

I avtalen om kommersiell allmennkringkasting som regjeringen lyste ut i sommer ligger det inne en kompensasjon på 135 millioner kroner på visse vilkår, som å ha nyhetssendinger og sende fra et sted minst 100 kilometer utenfor Oslo. Den som lander avtalen har selv ansvar for å sikre at kanalen med allmennkringkasterinnhold kan mottas av 95 prosent av alle husstander.

Derfor foreslår regjeringen nå å fjerne bestemmelsen om formidlingsplikt for andre kanaler enn NRKs og Frikanalen fra loven.

Etter først å ha ønsket formidlingsplikten velkommen for åtte år siden, tok TV 2 til orde mot en formidlingsplikt da de ikke søkte på TV-avtalen som regjeringen lyste ut i fjor sommer. Da uttrykte TV 2 ønske om nettopp en årlig kompensasjon fra staten, fremfor en slik plikt til formidling.

Årsaken til at formidlingsplikten ikke lenger er relevant er blant annet at mye av TV-innholdet konsumeres på andre plattformer, og fremveksten til on-demand-aktører som Netflix og HBO.

– TV 2 støtter forslaget om å fjerne formidlingsplikt for kommersiell allmennkringkaster i kabelnett. På grunn av den teknologiske og markedsmessige utviklingen virker ikke bestemmelsen lenger i tråd med formålet, skriver juridisk direktør Tomas Myrbostad i TV 2 i en kommentar til Journalisten.

Endringen er på høring til 11. oktober. Fristen for å søke TV-avtale går ut 23. september.

Annonser

Stikkord:

Ledige stillinger:

Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017

Les også

MEDIEDEBATT: Hvor mange oppreiste, vellykkede og taleføre kvinner i maktposisjon trengs for å fastslå at “du som kvinne liksom skal krype”?

Christine Meyer gjestet Norsk Presseforbunds styre fredag.