Medier24: Tidligere redaktør i Journalisten sluttet etter varsel om seksuell trakassering

Tre ulike kvinner skal ha varslet om den tidligere redaktøren, ifølge bransjenettstedet Medier24.

Published   Updated

Norsk Journalistlag (NJ) og Journalisten skal det siste halve året ha fått til sammen tre varsler fra ulike kvinner mot tidligere ansvarlig redaktør Martin Huseby Jensen. Det skriver Medier24.

Journalisten er en avdeling i NJ, med med et eget styre oppnevnt av fagorganisasjonens landsstyre.

Medier24 skriver at to av varslene skal dreie seg om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet, og ett om trakassering og mobbing på arbeidsplassen.

Ifølge Medier24 skal den tidligere redaktøren ha erkjent hovedlinjene av innholdet i varselet, i forkant av sin oppsigelse. Den tidligere redaktøren sa opp stillingen som redaktør i Journalisten 28. februar i år med begrunnelse om å fullføre studier.

– Jeg forlot Journalisten 28. februar og har ingen mulighet til å kommentere noe rundt min avgang utover det jeg gjorde da jeg gikk av. Jeg valgte selv å si opp jobben og forlot den frivillig, sier Jensen til Journalisten. Han vil ikke kommentere saken ytterligere.

Har varslingsrutiner

– Jeg kan ikke gå inn på bakgrunnen for at en av våre ansatte velger å si opp jobben siden. Det er en personalsak. Vi har rutiner og retningslinjer for varsling og mobbing i Journalisten. Kommer det påstander om trakassering utløser det konfidensialitet, og det skal løses på lavest mulig nivå i organisasjonen, sier styreleder Katrine Strøm i Journalisten til Journalisten.

Hun legger til at når en redaksjon velger å skrive om saker som det ikke er noe realitetsbehandling på, og saken ikke er i rettssystemet, skal man vise varsomhet med å identifisere. Det er fordi det kan være en belastning for flere enn dem man navngir.

– I varslersaker kan det være en vanskelig avveining. Jeg registrerer at Medier24 har konkludert som de har gjort. Jeg tenker det er viktig å få frem for de som jobber der nå, at Journalisten er en trygg og god arbeidsplass. Jeg er trygg på at både styret og ledelsen har de samme standardene for dette og det skal vi fortsatt ha. Retningslinjene omfatter alle ansatte i Journalisten og NJ. Det gjør det til en trygg arbeidsplass og det etterstreber vi hver dag.

Det slutter konstituert redaktør Glenn Slydal Johansen seg til.

– Vi som jobber i Journalisten opplever det som en bra arbeidsplass.