Mediefolk:

Anbjørg Bakken (33)


begynner 2. januar i ny stilling som medierådgiver i Kunnskapsdepartementet. Hun har vært fast ansatt som journalist i Aftenposten siden 2006. I 2009–2010 var Bakken avisens korrespondent i Moskva. Hun har tidligere jobbet i Ringerikes Blad, Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), Romerikes Blad og VG. Bakken har en bachelorgrad i historie fra Universitetet i Oslo og journalistutdanning fra Høgskolen i Oslo.