Mener UP forfordeler lokale medier

UP forklarer at manglende ressurser gjør at ikke alle medier kan få videoopptak fra etaten. 

I forrige uke ba avisen Nordlys om å få et videoklipp fra Utrykningspolitiet som viste en bil som nesten kolliderte med en patrulje. Siden nestenulykken fant sted like utenfor Tromsø, var klippet lokalt interessant for avisen.

Videoen var da allerede publisert på TV 2 i en reportasje.

Kapasitetsproblem

Nei, svarte kommunikasjonsrådgiver Dag Gjærum på henvendelsen per epost. Han skriver at UP er restriktive med å dele slike videoer, men at de med enkelte unntak kan la riksdekkende medier få tilgang til opptak. 

- Det er flere hensyn vi må ta. Som kapasiteten vår. Skal vi tilby alle medier våre opptak, må vi nok ansette flere folk, utdyper UP-sjef Runar Karlsen.

Karlsen forteller at de ønsker å få frem tema som er aktuelle for etaten, som trafikksikkerhet og risikoadferd i trafikken. Dette er en prosess som ifølge UP-sjefen tar flere dager, ved at de stiller til intervjuer og må finne videoopptak som passer som illustrasjon. Disse videoene må redigeres med flere hensyn. Som at dom i saken er rettskraftig og at det ikke identifiserer.

Vil ikke lage show

UP-sjefen viser til et tilfelle hvor en annen bilist som ikke gjorde noe ulovlig kjente seg selv igjen på videoen. Noe han opplever som sterkt uheldig.

- Det er ikke slik at vi har stengt helt for alle mediene, selv om de fleste får nei. Vi ønsker ikke å legge ut slike filmer for underholdningen, slik du ser på YouTube, sier han og viser til at UP nesten daglig får henvendelser fra nettaviser som ønsker videoutdrag.

Underlig holdning

Sjefredaktør Anders Opdahl i Nordlys mener dette er en svært dårlig forklaring på hvorfor for eksempel TV 2 får tilgang til videoopptak og ikke Nordlys.

- Når han snakker om underholdning kan jeg ikke si riksdekkende er mindre underholdningsorientert enn lokale medier. Jeg vil være også restriktiv til å overlate redigeringsmulighet til én kilde. Men vanskelig å diskutere når de ikke vil dele bilder med oss. Og så er det underlig når de devaluerer lokalmedier på denne måten, sier Opdahl.

Uklokt

At det hele er et ressursspørsmål undres Opdahl over og spør seg om det i så fall er god forvaltningsskikk. Dersom det er mangel på ressurser, sier han, bør UP-sjefen si høyt og tydelig i fra til direktoratet om dette.

- Vi kan ikke ha det slik. Ikke minst her i nord. Veiene er livslinjene, det er hovedpulsårene våre. Og vi ser at når vi skriver om veiene er det stor interesse blant våre lesere.

- Dette er en misforstått og uklok diskriminering, legger han til.