Mediefolk:

Anne Hafstad (52)

slutter i Aftenposten etter tolv år som helsejournalist. Hun er ansatt i ny jobb som avdelingsdirektør for nasjonalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet. Det er foreløpig ikke bestemt når hun skal tiltre sin nye stilling i direktoratet. Hafstad har doktorgrad innenfor forebyggende medisin.