Mediefolk:

Asbjørn Halvorsen (38)

har overtatt jobben som leder for Magasinet. Han har vært ansatt i Dagbladet siden 2001, de siste fire årene som utgavesjef i Magasinet.