Mediefolk:

Åshild Mathisen (38)


er ansatt som utviklingsredaktør i Vårt Land fra 1. september. Hun har redaksjonell erfaring fra flere aviser, som VG og Dagens Næringsliv. Mathisen har også vært tilknyttet kommunikasjonsbransjen, men har den siste tiden vært selvstendig konsulent. Hun vil få ansvar for en rekke utviklingsprosjekter i Vårt Land og vil inngå i avisens korps av kommentar- og lederskribenter.