– Samarbeid

Bergens Næringsråd er opptatt av at både BT og BA skal ha en framtid i byen og oppfordrer avisene til økt samarbeid.

Publisert

Kommunikasjonsansvarlig Atle Kvamme peker på at BA kan få ned kostnadene sine betydelig ved å trykke i BT.

– For næringslivet hadde det vært veldig spennende om de også kunne hatt et samarbeid om annonser. Jeg tror det hadde vært en fordel, så lenge begge vil at den andre skal overleve. BT har et fortrinn ved å være størst i opplag og vil derfor i veldig stor grad være annonsørenes førstevalg. Et samarbeid kunne sikre at vi også når enda flere unge, ved å bruke begge avisene, sier Kvamme.

Han mener at BTs samarbeid med de andre regionavisene, gjennom De fire store, ikke alltid er like aktuelt for annonsørene i Bergen.

– Spesielt ikke i forbrukermarkedet, presiserer han.

Kanskje…

Et trykkerisamarbeid, som i praksis vil innebære at BA trykkes hos BT, kan bli aktuelt, ifølge de nye sjefredaktørene (se neste sider). Derimot er det lite aktuelt med et redaksjonelt samarbeid.

– At begge avisene får to nye koster på toppen viser at de ønsker å satse og være på banen og at de aktivt tar fatt i å skape sin framtid. Vi i næringslivet er veldig avhengig av det mangfoldet to aviser representerer, fastslår Kvamme.

– Hvorfor er dere det?

– Vi vil gjerne ha fram våre synspunkter og ideer i to såpass store medier. I tillegg har vi NRK Hordaland, som også er veldig aktiv lokalt. Da har vi flere muligheter til å få omtale av næringslivets saker. Vi ser at de vinkler ting veldig forskjellig. Det er ofte litt høyere terskel for lokale saker i BT, som også har et regionalt og nasjonalt preg. BA har på sin side vært veldig flink til å lage et produkt som ungdommen liker og er ofte en bedre kanal for å nå fram til dem.

Ulike aviser

– Er noen av de to avisene mer næringslivsvennlig enn den andre?

– Nei, begge er næringslivsvennlige. Muligheten for å komme på trykk er nok større i BT, som har en egen næringslivsredaksjon og de største ressursene. På den annen side kan det være lettere å få saker igjennom i BA.