Per Danielsen (17)

Mener redaktørene må betale for ærekrenkende omtale

Eide-saken:

TV 2s advokat Sigurd Holter Torp slo tilbake og krevde full frifinnelse i søksmålet Per Kristian Eide har anlagt mot mediehuset.

Per Kristian Eides advokat Per Danielsen karakteriserte det TV 2 innledningsvis omtalte som hjerneforskningsskandalen som det groveste og kraftigste medieangrep vi har hatt i Norge noensinne.

OSLO TINGHUS (Journalisten): Tidligere pasientombud Knut Fredrik Thorne erkjente at han kanskje burde brukt et annet uttrykk i en studiodebatt på TV 2.

TV 2s advokater vil prosedere på at det ikke har skjedd noen ærekrenkelser i millionsøksmålet fra hjernekirurg Per Kristian Eide.

Eide-saken:

Det sa Per Kristian Eide under Forliksrådets behandling av millionsøksmålet han og hans advokat Per Danielsen (bildet) har anlagt mot Skup og TV 2-journalister.

Forsøk på forlik lyktes ikke. Fire andre medier og Skup til forliksrådet over sommeren.

Men generalsekretæren i Norsk Redaktørforening har ingen tro på at saksøkerne oppnår millioner i oppreisning og saksomkostninger.

Mener de må stå rettslig ansvarlig for æreskrenkelser i metoderapport som ble publisert i 2013.

Krever erstatning på flere hundre tusen kroner hver av TV 2, VG, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Adresseavisen og Fredriksstad Blad.

Slipper å betale saksomkostningene til bokhandleren.

Dermed blir tilsvarsdommen fra lagmannsretten stående.

Ved en feiltakelse skrev Journalisten at Kapital-redaktør Vibeke Holth var politianmeldt av Per Danielsen. Dette medfører ikke riktighet. Journalisten beklager det inntrufne.

Drupal-Åsne Seierstad_2.jpg(image/jpeg)

Men Per Danielsen varsler anke til Høyesterett.

Tingrettens frikjenning av TV 2 blir stående.
VG saksøkt for injurier mot Utlendingsnemndas nemndleder.