Aleksander Nordahl (6)

BILDET:

Hvorfor kan vi ikke la ting få spille seg ut, spør Aleksander Nordahl. Han er kritisk til pressekobbelet som til tider styrer fortellingen.

Nordahls fotografi fra Øst-Aleppo fikk den gjeveste prisen da Årets bilder ble kåret fredag.

Men er positiv til at det testes nye metoder innenfor den digitale fotojournalistikken.

Aftenposten vinner priser i dagligliv Norge og i åpen klasse mens NTB Scanpix vant klima og miljø.

TØNSBERG (Journalisten): Eskil Engdal og Aleksander Nordahl vant for reportasje om bloddiamanter.

Fo­to­jour­na­lis­ter og re­dak­tø­rer er rø­ren­de eni­ge om at fo­to­jour­na­lis­tik­ken blir vik­ti­ge­re. Men enig­he­ten strek­ker seg ikke til hvor­dan det skal skje el­ler hvor­dan den skal be­ta­les.