Alexandra Beverfjord (66)

Flere har kontaktet Norsk Journalistlag.

Vil ikke møte på nivået der de møter nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

KOMMENTAR: NRK skal tåle – og tåler – debatt om vår rolle. Men det er en fordel om de som kritiserer NRK setter seg inn i fakta, skriver Alexandra Beverfjord.

Kommentar:  Jeg kan ikke - selv med kreative briller - se noe kontroversielt med svaret mitt. Særlig overraskende kan det i alle fall ikke ha vært, skriver Gard Steiro.

Partileder Jonas Gahr Støre mener NRK har forstått saken feil.

Den tidligere VG-mannen mener det er lagarbeid som skal til for å styrke NRKs løpende nyhetsdekning. 

Vi hadde håpet å kunne fortelle mer detaljert om hvordan pengene ble brukt. Slik ble det ikke. 

NRK er i gang med en omorganisering av nyhetsdivisjonen, noe som vil medføre at flere ansatte må jobbe digitalt.

En skam for norsk presse, skriver en klager om dekningen. Saken er tema på neste møte i Kringkastingsrådet.

Legger om til tre redaktørlinjer, blant annet for å styrke posisjonen på mobil og nett.

– Flere hoder tenker bedre enn ett. For gjennom andre spørsmål forbedrer du også dine egne og får større muligheten til å gjøre spørsmålene skarpere, sier NRK-direktør Alexandra Beverfjord.

1,5 millioner seere var innom NRK1s valgnattsending i løpet av knapt 6 timer.

KLEKKEN (Journalisten:) Men møtet mellom sjefer og tillitsvalgte på NRKJs årsmøte avdekket stor avstand i hvordan partene opplever virkeligheten.

– Vi har fått et filter mellom oss og leserne våre og oppføre oss deretter, sier Nettavisens Gunnar Stavrum.

Nyhetsdirektøren mener NRK ikke er godt nok tilpasset den nye medievirkeligheten på nett og mobil.

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord forsvarte kritikk mot NRK om å dekke terror i for stort omfang.

Den profilerte Dagsrevy-medarbeideren har holdt andakter gjennom hele uka.

NRKs nyhetsredaktør Alexandra Beverfjord påpeker at barn var berørt av prinsessens skilsmisse.

Jostein Gripsrud sier at forskning viser at dekningen inspirerer andre til å utføre liknende handlinger.

Ressursmangel, andre prioriteringer og sikkerhetsrisiko gjør det uaktuelt å sende medarbeidere dit, forklarer NRK, TV 2, NTB og Aftenposten.

Sider