Annonsemarkedet (4)

Internetts 12-månedersvekst på 12,4 prosent. Dagspressen ned 23,3 prosent. 

Det gjør også web-TV.

Ddrupal amediakutt2.jpg(image/jpeg)

Mediekonsernet standardiserer annonseformater og skjerper kampen om riksannonsekronene. 

Neste år blir det dyrere å annonsere i flere av landets aviser.