Arbeiderpartiet (59)

Fagpressedagen:

Høyres Tage Pettersen og Arbeiderparties Masud Gharahkhani ser ikke bort fra at partiene blir enig om å gi Fagpressen digitalt momsfritak.

Går lenger enn KrF i sitt alternative statsbudsjett.

STORTINGET (Journalisten:) Partiets nye mediepolitiske talsperson sier han vil legge vekt på å lytte til mediebransjeaktørene.

Masud Gharahkhani spurte Linda Hofstad Helleland om hun vil ta pressestøtte fra de avisene som er uenig med Høyre.

FOTOREPORTASJE: Journalistene løper, fotografene skubber og kommentatorene observerer fra sidelinjen. Se Journalistens fotoreportasje fra valgkvelden!

Partileder Jonas Gahr Støre mener NRK har forstått saken feil.

Med unntak av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går alle partier inn for at Kulturdepartementet skal fortsette som eier av allmennkringkasteren.

Både på høyresiden og på venstresiden av partifloraen er det kraftig skepsis mot å gi en halv milliard kroner årlig i ekstrastøtte til mediene.

SV og Senterpartiet stiller seg bak forslaget.

Men det er ikke enighet om hvordan NRK skal finansieres. Senterpartiet har stilt seg helt på sidelinjen, og Arbeiderpartiet gjør det samme når det gjelder finansiering.

Redaktørene er mindre kritiske til utviklingen, viser Medieundersøkelsen. 

Høyre-medlemmer er likevel mer skeptiske enn resten av befolkningen.

Flertallet i Oslo bystyre stemte onsdag ned forslaget om å flytte NRK fra Marienlyst til Groruddalen.

– Det er synd at regjeringen fratar Stortinget mulighetene til sikre en kommersiell allmennkringkaster i tråd med flertallets ønsker.

Arild Grande ber om redegjørelse fra kulturministeren.

Bransjeforening jobber med et forslag om å få fritak fra å betale arbeidsgiveravgift i noen år.

Også NRK blir tilgodesett med justering for pris- og lønnsvekst.

Det er særlig viktig for kvinnene i bransjen, mener partiet.

Mener PSTs beslag av Ulrik Imtiaz Rolfsens filmmaterialet viser at kildevernet må styrkes og ber regjeringen utrede en ny lov om medieansvar.

Sider