Arbeidstilsynet (9)

Tillitsvalgte i TV 2 synes bedriften håndterte en trakasseringssak så dårlig at de valgte å varsle Arbeidstilsynet.

Hver eneste sak skal vurderes.

NRK bryter arbeidsmiljøloven når de bruker et unntak i arbeidsmiljøloven og kan slippe å betale overtid til hver femte ansatt, mener Arbeidstilsynet.

Ansatte hos TV 2 i Bergen frykter represalier fra ledere og er redde for å melde fra om avvik, kommer det fram etter at Arbeidstilsynet var på besøk.

Offentlighet:

Arbeidstilsynet bryter loven, mener Torgny Hasås i LO-Aktuelt. Det er pressejurist Kristine Foss enig i.

DdrupalKari_Karstensen.jpg(image/jpeg)

Men redaktøren i Finnmarken må utarbeide rutiner og tiltak for å hindre grov kjeftbruk.

Flom av pålegg om å rydde opp og få på plass rutiner som hindrer stress, konflikter, vold og trusler.
Arbeidstilsynet kritisk til driften av Romerikes Blad.
Sjefen er tidligere NJ-topp, men Arbeidstilsynet fant mye å sette fingeren på.