Arne Jensen (130)

Mediebedriftene er positive til den blågrønne regjeringens mediepolitikk, men mener arbeidet må starte så snart som mulig. 

Giske-saken:

– Mediene har for dårlig kildekritikk av hverandre, mener Fanny Duckert, som har forsket på mediepress mot enkeltpersoner. 

Journalistene tyr litt for lett til kilder som er lett tilgjengelig.

Presseorganisasjoner er uenige om redaktørens ansvar for nettkommentarer.

AKERSGATA (Journalisten:) Redaktører mener de ikke har et juridisk objektivt ansvar for nettkommentarer.

Redaktørforeningen er kritisk til at rådet behandler klager på enkeltsaker og journalister.

Statsbudsjettet:

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vil tvinge mediene til innovasjon.  

Generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen går ut fra at journalister vil få være tilstede i retten fra mandag.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener kildevernet må gå foran vitneplikten. 

Arne Jensen i Redaktørforeningen mener det blir et problem dersom politisk kommunikasjon på Facebook tar over for kritiske, journalistiske spørsmål.

Kan forfordele arbeider som ikke er gjort siste året. Men det kan det bli endringer på.

Banebrytende, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Pressens oppgave er å sette lys på feil i systemet, påpeker Arne Jensen. 

Riksadvokaten og pressen har ulikt syn på hvilke konsekvenser dommer om Treholt-båndene og legevaktvideoen får for pressens innsyn i straffesaker.

Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf mener det er problematisk dersom Det hvite hus bidrar til å undergrave maktkritisk journalistikk.

Spesialenheten ønsker lukkede dører når den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen skal forklare seg i Oslo tingrett under rettssaken i januar. Det protesterer presseorganisasjonene på.

Justisdepartementet er kritisk til forslaget om en ny kommunelov Kommunal- og moderneringsdepartementet har sendt ut på høring.

Arbeiderpartiets Arild Grande er rystet over at ideologi går foran forståelse.

Takker Innsyn.no som lanserer verktøy for å bedre innsyns- og søkemuligheter i kommunens postjournaler. 

Sider